"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะให้กับลูก ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่

หากมองในเชิงของทางการแพทย์ คุณพ่อคุณแม่ต้องหาโอกาส และเปิดโอกาสให้ลูกได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปรับตัวตามบริบท และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เรื่องเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับลูกได้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องต่อยอด และสอนลูกใน 2 เรื่อง หลัก ๆ คือ

1) ความฉลาดรู้ รู้ความคิด ความอ่าน รู้เพื่อจดจำ หรือรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐาน

2) ความฉลาดทำ

การที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ฉลาดคิดและฉลาดทำ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของเขา เขาก็จะสามารถปรับตัวได้ทัน และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การปรับตัวของเด็กนั้น มันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของความสามารถด้านสังคม และอารมณ์ของเด็กด้วยเช่นกัน

เมื่อหลักสูตรเปลี่ยน บทบาทของคุณครูจะต้องเปลี่ยน

สำหรับในโรงเรียน เราจะเห็นว่า เมื่อปรับหลักสูตรการเรียนแบบฐานสมรรถนะ เด็ก ๆ จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และเขาจะเรียนรู้ว่าอันไหนที่เหมาะกับเขา อันไหนที่ตรงกับความชอบของเขา ดังนั้น บทบาทของคุณครูในโรงเรียนก็จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะครูต้องเปลี่ยนไปเป็น Facilitator หรือโค้ช (Coach) ซึ่งมีเทคนิค ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก : ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย วางใจ และเกิดความศรัทธา หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเด็ก เขาก็จะกล้าขอคำปรึกษากับคุณครู

2. การฟังอย่างแท้จริง (Deep Listening) : ให้คุณครูพูดน้อยลง แต่ฟังเยอะขึ้น เพราะถ้าพูดเยอะแต่ฟังน้อย มันจะย้อนกลับไปในเรื่องพื้นที่ปลอดภัยระหว่างครู และเด็กมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้น

3. การตั้งคำถาม : ต้องรู้จักตั้งคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้เด็กฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การสะท้อน (Feedback) แต่ต้องระวังว่าการสะท้อนนั้น ต้องเป็นแบบสร้างสรรค์ เพื่อเสริมพลังทางบวกให้กับเด็ก การตั้งคำถามจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้

ดังนั้น ไม่เพียงแต่คุณครูเท่านั้นที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองในการเป็นโค้ช พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ทำเช่นเดียวกัน

จากเวทีเสวนา "เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูกตัวเอง" โดย Starfish Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวที TEP Learning ได้มีการพูดคุยในประเด็น “ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดย Starfish Education และได้มีการเชิญตัวแทนศึกษานิเทศก์ (ศน.) คุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักกา ...

1289 views 11.11.20
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริงการเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะ ...

1357 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

Starfish Academy
Starfish Academy

จากปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเดิมที่คุณครูเน้นให้ความรู้กับเด็ก เน้นให้เด็กท่องจำ แต่ไม่มีเครื่องมือให้เด็กนำไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนฐานสมรรถนะ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ แ ...

1462 views 11.11.20
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)