การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 18.03.2023

สิริกานต์
สิริกานต์
Written by: 18.03.2023

นายสมคิด
นายสมคิด
Written by: 18.03.2023

Interactive

Acharaporn
Acharaporn
Written by: 18.03.2023

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 18.03.2023

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 18.03.2023

เป็นประโยชน์มากค่ะ

ทัศนันท์
ทัศนันท์
Written by: 18.03.2023

ปทุมเมศ
ปทุมเมศ
Written by: 18.03.2023

Krupra
Krupra
Written by: 18.03.2023

สนุกมากค่ะ

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 18.03.2023

นางสาววิภาวรรณ
นางสาววิภาวรรณ
Written by: 18.03.2023

P
P
Written by: 18.03.2023

สุนันท์
สุนันท์
Written by: 18.03.2023

การสร้างสื่อดารสอน

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 18.03.2023

ได้รับความรู้สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 18.03.2023

ดีเหมือเดิมค่ะ

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 18.03.2023

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 18.03.2023

ได้นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนคะ

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 18.03.2023

อรอุมา
อรอุมา
Written by: 18.03.2023

ส่วนตัวไม่เคยใช้ เมื่อมีโอกาสได้มาเรียนรู้มีความน่าสนใจ

มณีนุช
มณีนุช
Written by: 18.03.2023

ดีมากๆ​ จะนำไปปรับใช้สร้างงานตนเอง