การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 18.03.2023

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 18.03.2023

การเปลี่ยนภาพเป็นสื่อเชิงโต้ตอบ

นายหะหมะ
นายหะหมะ
Written by: 18.03.2023

นางสาววรรณวิสา
นางสาววรรณวิสา
Written by: 18.03.2023

ได้รับความรู้ในการสร้างสื่อจากThinglink

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 18.03.2023

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 18.03.2023

สื่อการสอนรูปแบบใหม่

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 18.03.2023

รุ่งทิวา
รุ่งทิวา
Written by: 18.03.2023

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 18.03.2023

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 18.03.2023

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 18.03.2023

ดีมาก

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 18.03.2023

ฟ้าวลัย
ฟ้าวลัย
Written by: 18.03.2023

สุชาดา
สุชาดา
Written by: 18.03.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 18.03.2023

นางสาวอภิสรา
นางสาวอภิสรา
Written by: 18.03.2023

วิธีการสร้างสื่อการสอนแบบใหม่

นิภา
นิภา
Written by: 18.03.2023

ความรู้ใหม่ๆสามรถนำไปใช้ได้จริง

นางปัญวัลย์
นางปัญวัลย์
Written by: 18.03.2023

ครูนา
ครูนา
Written by: 18.03.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 18.03.2023

ดีมาก