การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 18.03.2023

ครูปอนด์
ครูปอนด์
Written by: 18.03.2023

การทบทวนการใช้ thing link

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 18.03.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 18.03.2023

ได้ความรู้ที่ดีมากๆ

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 18.03.2023

ได้เรียนรู้สื่อการสอนออนไลน์แบบใหม่ที่ครอบคลุมกว่าสื่อเดิมที่เคยเรียนรู้

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 18.03.2023

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 18.03.2023

-

นางสาวรุ้งดาว
นางสาวรุ้งดาว
Written by: 18.03.2023

เทคนิคใหม่ๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาววิยะดา
นางสาววิยะดา
Written by: 18.03.2023

-

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 18.03.2023

-

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 18.03.2023

ได้รับความรู้

weerapan
weerapan
Written by: 18.03.2023

Baimint'z
Baimint'z
Written by: 18.03.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 18.03.2023

เจริญ
เจริญ
Written by: 18.03.2023

ไปใช้ในการสอน

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 18.03.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 18.03.2023

จินตนา
จินตนา
Written by: 18.03.2023

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 18.03.2023

การสื่อออนไลน์

นางสุพรรณนิการ์
นางสุพรรณนิการ์
Written by: 18.03.2023

ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะ