การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วีรญา
วีรญา
Written by: 18.03.2023

การใช้สื่อ thinglink

Aphichit
Aphichit
Written by: 18.03.2023

พรทพย์
พรทพย์
Written by: 18.03.2023

วัชระ
วัชระ
Written by: 18.03.2023

การลงทะเบียน ข้อจำกัดการใช้งาน และแนวทางการประยุกต์ใช้

อารีย์
อารีย์
Written by: 18.03.2023

ได้รู้ช่องทางในการสร้างสื่ออนไลน์

Noppon
Noppon
Written by: 18.03.2023

ความรู้ใหม่มากๆครับ

สุมินตรา
สุมินตรา
Written by: 18.03.2023

Yossak
Yossak
Written by: 18.03.2023

นางศิริภัสษร
นางศิริภัสษร
Written by: 18.03.2023

นางชาลิสา
นางชาลิสา
Written by: 18.03.2023

ขอบคุณคะ