การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอื้อมพร
เอื้อมพร
Written by: 18.03.2023

ทักษะทางเทคโนโลยีการสอน

ปาณิสรา
ปาณิสรา
Written by: 18.03.2023

นางจิรฐา
นางจิรฐา
Written by: 18.03.2023

ได้แนวทางในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มขึ้น

ปิยะพร
ปิยะพร
Written by: 18.03.2023

บุศรา
บุศรา
Written by: 18.03.2023

นางฐศุภากร
นางฐศุภากร
Written by: 18.03.2023

จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อ Interactive ขอบคุณค่ะ

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 18.03.2023

ณัฏฐ์ยุพา
ณัฏฐ์ยุพา
Written by: 18.03.2023

นางสาวธัญญาวดี
นางสาวธัญญาวดี
Written by: 18.03.2023

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 18.03.2023

ภวนา
ภวนา
Written by: 18.03.2023

ศิรประภา
ศิรประภา
Written by: 18.03.2023

Krunok
Krunok
Written by: 18.03.2023

นำไปใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

นางณฐิญา
นางณฐิญา
Written by: 18.03.2023

สมจิตต์
สมจิตต์
Written by: 18.03.2023

ได้รับเกี่ยวกับการทำนวัตกรรมเพื่อนำไปสอนเด็กได้อีก

Korkanok
Korkanok
Written by: 18.03.2023

การสร้างสื่อ

วรรณดี
วรรณดี
Written by: 18.03.2023

ดีมากค่ะ

ongong_sakarin
ongong_sakarin
Written by: 18.03.2023

ดีมาก

นางสาววรางคณา
นางสาววรางคณา
Written by: 18.03.2023

พรพิมล
พรพิมล
Written by: 18.03.2023