การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

The Sun
The Sun
Written by: 18.03.2023

-

นางขนิษฐา
นางขนิษฐา
Written by: 18.03.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 18.03.2023

นำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทค่ะ

Suwanpen
Suwanpen
Written by: 18.03.2023

นำไปใช้ในการสอน

นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
Written by: 18.03.2023

ได้เรียนรู้การใช้งานThinglinkเพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

Krupaeng
Krupaeng
Written by: 18.03.2023

ได้รู้จัก Thinglink.com เป็นครั้งแรก

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 18.03.2023

Kulina
Kulina
Written by: 18.03.2023

รวมพร
รวมพร
Written by: 18.03.2023

จะต้องฝึกฝนก่อน แล้วนำไปใช้สร้างสื่อการสอน

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 18.03.2023

ดีมากค่ะ

Piyajit
Piyajit
Written by: 18.03.2023

KruVenus
KruVenus
Written by: 18.03.2023

รินระพี
รินระพี
Written by: 18.03.2023

ได้อัพเดทความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆใส่สมองอันน้อยนิดค่ะ

นางสาวอภิรดี
นางสาวอภิรดี
Written by: 18.03.2023

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 18.03.2023

นางนิภา
นางนิภา
Written by: 18.03.2023

เยาวดี
เยาวดี
Written by: 18.03.2023

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 18.03.2023

นำความรู้ไปพัฒนา

Alisa
Alisa
Written by: 18.03.2023

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

บัวรม
บัวรม
Written by: 18.03.2023

การใช้ ThingLink ในกิจกรรมการเรียนการสอน