การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางจันจิรา
นางจันจิรา
Written by: 18.03.2023

การสร้าง ThingLink

นุริซา
นุริซา
Written by: 18.03.2023

ระพีพรรณ
ระพีพรรณ
Written by: 18.03.2023

นางสาวชัชชญา
นางสาวชัชชญา
Written by: 18.03.2023

มีความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจ

สวัสดิศรี
สวัสดิศรี
Written by: 18.03.2023

นางสาวฐิติพร
นางสาวฐิติพร
Written by: 18.03.2023

นางสาวคามีซะห์
นางสาวคามีซะห์
Written by: 18.03.2023

ชอบค่ะ

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 18.03.2023

ได้ รับประสบการณ์ใหม่

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 18.03.2023

เข้าใจ thinklink มากขึ้น นำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น

พรรณี
พรรณี
Written by: 18.03.2023

นางรำไพ
นางรำไพ
Written by: 18.03.2023

นวัตกรรมการสอนรูปแบบใหม่น่าสนใจ เหมาะสมกับยุคสมัย และการเรียนรู้ ของผู้เรียน ได้ทดลองสมัครและใช้งาน ThingLink

Manitsara
Manitsara
Written by: 18.03.2023

ขอบพระคุณค่ะ เป็นอีก 1 ครั้งสำหรับความรู้ที่น่าสนใจมากๆ ค่ะ (เป็นผู้ปกครอง) เป็นแนวทางที่ดีมากในการจัดแหล่งเรียนรู้ทดแทน หรือสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ สำหรับเด็กๆ ในสถานศึกษา หากนำไปใช้อย่างแพร่หลายน่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ ขอบพระคุณท่านวิทยากรและทีมงานทุกท่านนะคะ

พูลสวัสดิ์
พูลสวัสดิ์
Written by: 18.03.2023

-

จุรีรัตน์
จุรีรัตน์
Written by: 18.03.2023

ดีมาก

แอน
แอน
Written by: 18.03.2023

ขอบคุณค่ะ

ภคพรกนก
ภคพรกนก
Written by: 18.03.2023

โชติกา
โชติกา
Written by: 18.03.2023

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 18.03.2023

พัฒนารูปแบการเรียนการสอนให้น่าสนใจขึ้น

อุลัยพร
อุลัยพร
Written by: 18.03.2023

นางคนึงนุช  ภูวนัยภักดี
นางคนึงนุช ภูวนัยภักดี
Written by: 18.03.2023