การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

MarinaLm
MarinaLm
Written by: 18.03.2023

มีความรู้ในการทำสื่อออนไลน์ผ่านช่องทางใหม่เพิ่มขึ้น

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 18.03.2023

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

นายมาโนชญ์
นายมาโนชญ์
Written by: 18.03.2023

การนำเสนอให้น่าสนใจ

ปนัดดา
ปนัดดา
Written by: 18.03.2023

นางสาววรัญญา
นางสาววรัญญา
Written by: 18.03.2023

ได้รู้จัก thinglink มากยิ่งขึ้น

นางจันทกานต์
นางจันทกานต์
Written by: 18.03.2023

นายวิศรุต
นายวิศรุต
Written by: 18.03.2023

ได้ความรู้ใหม่ดีมากครับ

Wijitta
Wijitta
Written by: 18.03.2023

นางจารีย์
นางจารีย์
Written by: 18.03.2023

วิทยากรมีความสามารถค่ะ สามารถนำไปใช้ได้จริง

นางจันทกานต์
นางจันทกานต์
Written by: 18.03.2023

ปัทมา
ปัทมา
Written by: 18.03.2023

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 18.03.2023

สิรวดี
สิรวดี
Written by: 18.03.2023

เนตรนภา
เนตรนภา
Written by: 18.03.2023

การสร้างInteractive Picture

นางสาวอรพรรณ
นางสาวอรพรรณ
Written by: 18.03.2023

นายบัณฑิต
นายบัณฑิต
Written by: 18.03.2023

การสร้างสื่อการเรียนรู้

กฤษดา
กฤษดา
Written by: 18.03.2023

เกริกเกียรติ
เกริกเกียรติ
Written by: 18.03.2023

ได้พัฒนาความรู้ เพื่อการต่อยอด

นางสาววลัยรัตน์
นางสาววลัยรัตน์
Written by: 18.03.2023

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ
Written by: 18.03.2023