การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

xvlf
xvlf
Written by: 18.03.2023

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 18.03.2023

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 18.03.2023

ได้ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นค่ะ เหมาะกับยุคดิจิทัล

ต้องให้สอน
ต้องให้สอน
Written by: 18.03.2023

wansaeng
wansaeng
Written by: 18.03.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 18.03.2023

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 18.03.2023

ได้เรียนรู้การใช้ thinklink

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 18.03.2023

นางสาวสุวิชญาน์
นางสาวสุวิชญาน์
Written by: 18.03.2023

การทำสื่อจาก thinklink สามารถใช้ได้จริงในการเรียนการสอน วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ อบรมวันนี้สนุกดีค่ะ

สิริวรรณ
สิริวรรณ
Written by: 18.03.2023

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 18.03.2023

Suneerat
Suneerat
Written by: 18.03.2023

นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
Written by: 18.03.2023

วศินี
วศินี
Written by: 18.03.2023

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 18.03.2023

รู้จักเครื่องมือทำสื่อใหม่

นางสาวพิไลลักษณ์
นางสาวพิไลลักษณ์
Written by: 18.03.2023

วราภรณ์
วราภรณ์
Written by: 18.03.2023

1.ขั้นตอนสมัครใช้ สื่อ 2.วิธีการสร้างทุกขั้นตอน 3.ดิฉันจะเกษียณปีหน้าค่ะแต่สนใจเรียนมาก ตั้งใจเรียนตลอด ช้าหน่อยแต่ทำเสร็จค่ะ

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 18.03.2023

-

นางวรลักษณ์
นางวรลักษณ์
Written by: 18.03.2023

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 18.03.2023