Starfish Labz Discussions

เชื่อมต่อกับบุคคลที่มีแนวคิดคล้ายกันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการเรียนรู้

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

ครูชลิตา กิติวรรณ

คิดว่าประโยชน์ของ Gamification มีอะไรบ้าง

แลกเปลี่ยนกัน ก่อน และ หลัง Workshop ครูคลับกันหน่อยนะคะ ดูเพิ่ม

ครูชลิตา 1 วันที่แล้ว
1 ชอบ 27 ตอบกลับ 435 ดู
คิดว่าประโยชน์ของ Gamification มีอะไรบ้าง
AnakizzZ ZZZ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Inclusive Education

ปัจจัยอะไรที่จะทำให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูเพิ่ม

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Inclusive Education
JoezZZ 15 วันที่แล้ว
1 ชอบ 5 ตอบกลับ 166 ดู
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Inclusive Education
AnakizzZ ZZZ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Mentorship in Schools

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ท่านเคยได้รับจากพี่เลี้ยงคืออะไร และส่งผลต่อการสอนของท่านอย่างไร ดูเพิ่ม

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Mentorship in Schools
JoezZZ 22 วันที่แล้ว
1 ชอบ 6 ตอบกลับ 178 ดู
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Mentorship in Schools
AnakizzZ ZZZ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Continuous Professional Growth

ในยุคที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น ท่านคิดว่าทักษะใดที่ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพ? ดูเพิ่ม

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Continuous Professional Growth
JoezZZ 22 วันที่แล้ว
0 ชอบ 7 ตอบกลับ 156 ดู
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Continuous Professional Growth
AnakizzZ ZZZ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Leadership in Education

การเป็นผู้นำที่ดีหมายถึงอะไร และคุณมีตัวอย่างจากประสบการณ์จริงหรือไม่ กรุณายกตัวอย่าง ดูเพิ่ม

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Leadership in Education
JoezZZ 22 วันที่แล้ว
0 ชอบ 13 ตอบกลับ 245 ดู
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Leadership in Education
AnakizzZ ZZZ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบทเรียน Strategy Implementation

ท่านคิดว่า Future School Model สามารถนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนของท่านได้อย่างไร ดูเพิ่ม

JoezZZ 9 วันที่แล้ว
0 ชอบ 8 ตอบกลับ 146 ดู
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบทเรียน Strategy Implementation
AnakizzZ ZZZ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Communication & Presentation Skills

ปัจจัยใดที่มีผลต่อความสำเร็จของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ดูเพิ่ม

JoezZZ 9 วันที่แล้ว
0 ชอบ 8 ตอบกลับ 126 ดู
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Communication & Presentation Skills
AnakizzZ ZZZ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Building a Learning Community

ท่านมีวิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เข็มแข็งในโรงเรียนของท่านอย่างไรบ้าง ดูเพิ่ม

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Building a Learning Community
JoezZZ 9 วันที่แล้ว
0 ชอบ 7 ตอบกลับ 167 ดู
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Building a Learning Community
นายดำรง มาตี๋

ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เข้มแข็งในโรงเรียน สามารถทำได้หลายวิธี

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 2. จัดตั้งกลุ่มการเรียนรู้: สร้างกลุ่มย่อยสำหรับครูและนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 3. สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ: จัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะของครูอย่างสม่ำเสมอ 4. ใช้เทคโนโลยี: นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกในชุม... ดูเพิ่ม

นายดำรง 2 วันที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 12 ดู
ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เข้มแข็งในโรงเรียน สามารถทำได้หลายวิธี
L K

ทำอย่างไรถึงจะได้รับการรับรอง Starfish MLC (Makerspace Learning Center) Certified Teacher/ School Leader

โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วย Makerspace มีสิทธิ์ได้รับการรับรองจาก Starfish Education แล้วนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็น ครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา ก็มีสิทธิ์ได้รับการรับรอง แต่เอ๊ะ! แล้วจะทำยังไงถึงจะได้การรับรองล่ะ โพสต์นี้มีคำตอบค่ะ ดูเพิ่ม

L 8 วันที่แล้ว
1 ชอบ 1 ตอบกลับ 112 ดู
ทำอย่างไรถึงจะได้รับการรับรอง Starfish MLC (Makerspace Learning Center) Certified Teacher/ School Leader
นายดำรง มาตี๋

ผู้นำยุคใหม่ในทรรศนะของผม

ควรเป็นบุคคลที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาผู้ร่วมงานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตนเอง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน สนับสนุน ให้กำลัง และพร้อมจะเป็นผู้ตามในบางโอกาส และเป็นผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จในทุกมิติครับ ดูเพิ่ม

นายดำรง 19 วันที่แล้ว
4 ชอบ 6 ตอบกลับ 149 ดู
ผู้นำยุคใหม่ในทรรศนะของผม
นายดำรง มาตี๋

ปัญหานี้ แก้ไขได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายครับ

ครูประจำชั้นวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบ เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมและหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ ดูเพิ่ม

นายดำรง 4 วันที่แล้ว
0 ชอบ 0 ตอบกลับ 21 ดู
ปัญหานี้ แก้ไขได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายครับ
นายดำรง มาตี๋

ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษาทุกมิติ

เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็น ที่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารของฝ่ายบริหาร และการจัดการเรียนการสอนของครู ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ดูเพิ่ม

นายดำรง 19 วันที่แล้ว
3 ชอบ 7 ตอบกลับ 104 ดู
ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษาทุกมิติ
เสาวลักษณ์ ปิงชัยวงษ์

การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยนวัตกรรม Makerspace

Workshop เชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครู ให้มีทักษะ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนวัตกรรม Makerspace ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ มาชมตัวอย่างผลงานการออกแบบกิจกรรมของคณะครูกันค่ะ ดูเพิ่ม

การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยนวัตกรรม Makerspace
เสาวลักษณ์ 5 วันที่แล้ว
0 ชอบ 0 ตอบกลับ 28 ดู
การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยนวัตกรรม Makerspace
ปองภพ ปะวันเนย์

การปรับเงินเดือน

จบวัดผลและวิจัยทางการศึกษา แต่ไม่ได้ปรับเงินเดือน เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขตฯ แจ้งว่าตรงกับสาขาวิชาเอก ทั้งที่ใน ว9 ใช้ลดเวลาวิทยฐานะได้ เพราะเกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอน จบในปี 2563 เงินเดือนเกินป.โท เขตปรับวุฒิให้แค่ในเอกสาร ก.ค.ศ. 16 ตั้งแต่ปีนั้น พอย้ายมาอีกเขตบอกว่าไม่ได้ปรับเงินเดือนเพราะไม่ตรงเอกที่จบในปริญญาตรี หารือว่าควรจะได้ปรับหรือไม่ หรือมีวิธีเยียวยา... ดูเพิ่ม

ปองภพ 6 วันที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 31 ดู
การปรับเงินเดือน
ครูชลิตา กิติวรรณ

กระบวนการ Lesson Study (LS) ช่วยพัฒนาการสอนของครูอย่างไร?

ท่านรู้จักกระบวนการ Lesson Study (LS) มากน้อยแค่ไหน และกระบวนการนี้ช่วยพัฒนาการสอนของครูอย่างไร? ดูเพิ่ม

กระบวนการ Lesson Study (LS) ช่วยพัฒนาการสอนของครูอย่างไร?
ครูชลิตา 7 วันที่แล้ว
4 ชอบ 10 ตอบกลับ 437 ดู
กระบวนการ Lesson Study (LS) ช่วยพัฒนาการสอนของครูอย่างไร?
Starfish Academy

ว18/2567เลื่อนวิทฐานะ

ว 18/2567 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เลื่อนเป็นเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ดูเพิ่ม

ว18/2567เลื่อนวิทฐานะ
Starfish 7 วันที่แล้ว
0 ชอบ 0 ตอบกลับ 345 ดู
ว18/2567เลื่อนวิทฐานะ
ครูชลิตา กิติวรรณ

เปิดให้โหวตอย่างเป็นทางการ สำหรับรางวัล "Community Choice Award" ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก

🎉 ร่วมเฉลิมฉลองยินดีกับ โรงเรียนปลาดาว (Starfish School) 🌟 ผู้เข้าชิงรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมของโลก ปี 2024 World’s Best School Prizes Finalist 1 ใน 10 ผู้เข้ารอบสุดท้ายในประเภทนวัตกรรม สำหรับการแข่งขันรางวัลโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก !! 🏆 รางวัลโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก เป็นรางวัลด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุด จัดโดย T4 Education ซึ่งมุ่งหวังเสริมสร้างพลังใ... ดูเพิ่ม

เปิดให้โหวตอย่างเป็นทางการ สำหรับรางวัล "Community Choice Award" ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก
ครูชลิตา 1 เดือนที่แล้ว
0 ชอบ 1 ตอบกลับ 138 ดู
เปิดให้โหวตอย่างเป็นทางการ สำหรับรางวัล "Community Choice Award" ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก
นางสาวพรพรรณ สารมะโน

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

คุณครูคิดว่าการประเมินตามสภาพจริงสามารถสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้อย่างไรบ้างคะ ดูเพิ่ม

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
นางสาวพรพรรณ 9 วันที่แล้ว
1 ชอบ 5 ตอบกลับ 222 ดู
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
L K

เคล็ดลัดการจัดการเรียนรู้ Makerspace

ปลุกพลังการเรียนรู้: เคล็ดลัด ประโยชน์ ฉบับย่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ Makerspace ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์หรือการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ Makerspace จึงเปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือทำ ค้นพบ และสร้างสรรค์ผลงานผ่านประสบการณ์จริง แต่จะ... ดูเพิ่ม

เคล็ดลัดการจัดการเรียนรู้ Makerspace
L 8 วันที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 58 ดู
เคล็ดลัดการจัดการเรียนรู้ Makerspace

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง