โอน/ย้าย ชุมชนออนไลน์

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

ครูชลิตา กิติวรรณ

ปฏิทินการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

(thumbtack) https://otepc.go.th/th/tms-infographic/item/4978-2024-06-24-09-21-38.html?preview=1 ---------------- โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ดูเพิ่ม

ปฏิทินการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2
ครูชลิตา 23 วันที่แล้ว
0 ชอบ 0 ตอบกลับ 68 ดู
ปฏิทินการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง