สื่อการสอน ชุมชนออนไลน์

กลุ่มพูดคุยเรื่อง สื่อการสอนครู | ชุมชนแบ่งปันประสบการณ์การสอน

เข้าร่วมกลุ่มพูดคุยเรื่อง สื่อการสอนครู เพื่อแบ่งปันวิธีการสอนที่เป็นประสบการณ์และแก้ปัญหาในการใช้สื่อการสอนในห้องเรียนของคุณ

สื่อการสอนเกี่ยวกับภาษาไทยและกระบวนการสอนแบบActiveป.1-6

ปุณณิศา
ปุณณิศา

1 เดือนที่แล้ว

ไทย คณิต วิทย์ ต้องการมากค่ะ

1 ชอบ

2 ตอบกลับ

85 ดู

น้องปลาดาว
น้องปลาดาว

1 เดือนที่แล้ว

น้องปลาดาวจัดให้ค่ะ ตัวอย่างคอร์ส สื่อการสอน สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ
www.starfishlabz.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA/28-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2

0 ชอบ

ปรัชญา
ปรัชญา

1 เดือนที่แล้ว

ข้อความนี้ถูกลบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง