สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย คือ สื่อที่สร้างจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวกลางที่ครูนำมาช่วยใน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม หรือทักษะที่ครูมีไปสู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กเกิดการเรียนรู้ตาม จุดมุ่งหมายได้ดีที่สุด

รายละเอียดคอร์ส

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย และเด็กจะสามารถเรียนรู้จากสื่อที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าสื่อที่เป็นนามธรรม นอกจากนี้เด็กปฐมวัยมีช่วงความสนใจสั้น ครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ ปฏิบัติการ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นสื่อการสอนจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ซึ่งสื่อมีหลายประเภท ได้แก่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อมัลติมีเดียต่างๆดังนั้นผู้สอนสามารถเลือกนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม

Learning Outcomes

สื่อการสอนสำคัญอย่างไร

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

การนำสื่อการอนไปใช้

4 บทเรียน

สื่อการสอนสำคัญอย่างไร

สื่อการสอนสำคัญอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การนำสื่อการสอนไปใช้

การนำสื่อการสอนไปใช้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง สื่อการสอนสำคัญอย่างไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 3714 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ