เตรียมความพร้อมกับห้องเรียนใหม่
คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

เตรียมความพร้อมกับห้องเรียนใหม่

เมื่อถึงช่วงเปิดเทอมใหม่คุณครูเตรียมพร้อมกันไว้หรือยังสำหรับการสร้าง ความประทับใจในวันแรกของการเปิดเทอม ซึ่งนอกเหนือจากการจัดและตกแต่งสร้างห้องเรียนให้อบอุ่น มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว กิจกรรมสนุกๆ ที่เอื้อต่อ การเปิดสมองและส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ครูต้องเตรียมด้วยเช่นกัน ในคอลเลกชันนี้ เรามีไอเดีย กิจกรรมการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแนะนำตัวหน้าห้องเรียน กิจกรรมรายวิชา กิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้ครูได้นำไปใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเปิดเทอม การวางแผนการสอน และที่สำคัญยังสามารถ สร้าง ความประทับใจให้นักเรียนตั้งแต่วันแรกเลยก็ว่าได้

23 คอร์ส
เตรียมความพร้อมกับห้องเรียนใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ทำให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริง และช่วยพัฒนาทักษะในการทำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss
Starfish Academy

Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss

Starfish Academy
เตรียมความพร้อมกับห้องเรียนใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ทำความเข้าใจการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูภาษาไทยในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีแนวทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
Starfish Academy

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
เตรียมความพร้อมกับห้องเรียนใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model เป็นแนวทางสำคัญของครูที่จะช่วยลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model
Starfish Academy

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

Starfish Academy