เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

รายละเอียดคอร์ส

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้แอปพลิเคชันจะช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วในการวัดผล ลดภาระงานเอกสาร ผู้สอนและผู้เรียนทราบผลการทดสอบได้ทันที เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลด้าน ความรู้ ทักษะ และคุณลักษะของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับในยุคยุคดิจิทัลช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

Learning Outcomes

ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

วิธีประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

สร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย Google form

4 บทเรียน

ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers

ประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย Google form

สร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย Google form

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
0:30 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ