Starfish Class Website Version

Starfish Class Website Version

เครื่องมือในการประเมินทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนที่ครอบคลุม รวมไปถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างง่าย ผ่าน Starfish Class Website Version

รายละเอียดคอร์ส

เครื่องมือประเมินผู้เรียน Starfish Class Website Version ได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้บน Website เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินผู้เรียน ช่วยลดเวลาและเอกสารการประเมิน อีกทั้งในเวอร์ชั่นนี้ยังสามารถ import รายชื่อผู้เรียน และมี 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ เพื่อประเมินและเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย

Learning Outcomes

จุดเด่นของ Website Version

Review การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

Review 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ

สาธิตการประเมินจริง และexport ออกมาเป็นรายงานจริง

4 บทเรียน

จุดเด่นของ Website Version

จุดเด่นของ Website Version

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Review การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

Review การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Review 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ

Review 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สาธิตการประเมินและexport รายงาน

สาธิตการประเมินและexport รายงาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง จุดเด่นของ Website Version
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2684 คน

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
02.05.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ