การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class

Starfish Class เป็นเครื่องมือผู้ช่วยของคุณครูในการประเมินทักษะ และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ

เรียนรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้น Starfish Class ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นผู้ช่วยคุณครูในเรื่องการวัดและประเมินผล ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังช่วยลดเวลา และภาระงานของคุณครู ทำให้คุณครูมีเวลามากขึ้นที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำ (Active Learning) เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง

Learning Outcomes

ความรู้เบื้องต้น Starfish Class

Starfish Class การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

การบันทึกหลักฐานและผลการเรียนของผู้เรียน

Q&A (คำถามที่พบบ่อย)

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

19.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความรู้เบื้องต้น Starfish Class

ความรู้เบื้องต้น Starfish Class

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความรู้เบื้องต้น Starfish Class
Starfish Class การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

Starfish Class การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

การบันทึกหลักฐานและผลการเรียนของผู้เรียน

การบันทึกหลักฐานและผลการเรียนของผู้เรียน

Q&A  (คำถามที่พบบ่อย)

Q&A (คำถามที่พบบ่อย)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Q&A (คำถามที่พบบ่อย)