เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

เรียนรู้เรื่อง ก้าวสู่วิทยฐานะใหม่ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ หลักเกณฑ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สถานศึกษา และคุณครู ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษา โดยครูมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ และทำให้กระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาที่ชัดเจน มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดทำเอกสารและงบประมาณการประเมิน รวมถึงเกิดการเชื่อมโยง บูรณาการในระบบการประเมินวิทยฐานะ

Learning Outcomes

กรอบแนวคิดของการก้าวสู่วิทยฐานะรูปแบบใหม่

กรอบแนวคิดของการก้าวสู่วิทยฐานะรูปแบบใหม่

เกณฑ์และหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ไขข้อสงสัยกับวิทยฐานะรูปแบบใหม่

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

19.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ก้าวสู่วิทยฐานะใหม่

ก้าวสู่วิทยฐานะใหม่

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ก้าวสู่วิทยฐานะใหม่
วิทยฐานะแบบใหม่ดีอย่างไร

วิทยฐานะแบบใหม่ดีอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิทยฐานะแบบใหม่ดีอย่างไร
หลักฐานอะไรบ้างที่ครูต้องใช้

หลักฐานอะไรบ้างที่ครูต้องใช้

ไขข้อสงสัยกับวิทยฐานะแบบใหม่

ไขข้อสงสัยกับวิทยฐานะแบบใหม่