เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

รายละเอียดคอร์ส

ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ หลักเกณฑ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สถานศึกษา และคุณครู ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษา โดยครูมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ และทำให้กระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาที่ชัดเจน มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดทำเอกสารและงบประมาณการประเมิน รวมถึงเกิดการเชื่อมโยง บูรณาการในระบบการประเมินวิทยฐานะ

Learning Outcomes

กรอบแนวคิดของการก้าวสู่วิทยฐานะรูปแบบใหม่

กรอบแนวคิดของการก้าวสู่วิทยฐานะรูปแบบใหม่

เกณฑ์และหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ไขข้อสงสัยกับวิทยฐานะรูปแบบใหม่

4 บทเรียน

ก้าวสู่วิทยฐานะใหม่

ก้าวสู่วิทยฐานะใหม่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิทยฐานะแบบใหม่ดีอย่างไร

วิทยฐานะแบบใหม่ดีอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักฐานอะไรบ้างที่ครูต้องใช้

หลักฐานอะไรบ้างที่ครูต้องใช้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ไขข้อสงสัยกับวิทยฐานะแบบใหม่

ไขข้อสงสัยกับวิทยฐานะแบบใหม่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ก้าวสู่วิทยฐานะใหม่
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 5604 คน

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ