Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

174 คอร์ส
121 workshops
304 วิดีโอ
870 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

121 workshops

Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ

Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ

September 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ
Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active learning

Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active learning

September 3rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active learning
สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา

สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา

August 30th, 2022
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา
Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

August 27th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล
สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา