Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

174 คอร์ส
121 workshops
304 วิดีโอ
870 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

121 workshops

พลิกโฉม Homeroom สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน

พลิกโฉม Homeroom สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน

October 29th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

พลิกโฉม Homeroom สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน
HOW TO ต่างGEN ต่างใจ  อยู่ร่วมกันอย่างไรให้ HAPPY

HOW TO ต่างGEN ต่างใจ อยู่ร่วมกันอย่างไรให้ HAPPY

October 28th, 2022
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

HOW TO ต่างGEN ต่างใจ อยู่ร่วมกันอย่างไรให้ HAPPY
ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz & Starfish Class

ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz & Starfish Class

October 22nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz & Starfish Class
เปลี่ยน "ผู้เรียน" เป็น "ผู้เล่น" ด้วย Gamification

เปลี่ยน "ผู้เรียน" เป็น "ผู้เล่น" ด้วย Gamification

October 17th, 2022
13:00 - 16:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

เปลี่ยน "ผู้เรียน" เป็น "ผู้เล่น" ด้วย Gamification
การสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรยุคดิจิทัลด้วยวิทยาการคำนวณ

การสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรยุคดิจิทัลด้วยวิทยาการคำนวณ

October 17th, 2022
09:00 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรยุคดิจิทัลด้วยวิทยาการคำนวณ
Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน

Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน

October 15th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน