Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

231 คอร์ส
203 workshops
331 วิดีโอ
1068 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

203 workshops

การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน
4.8

การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

October 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน
"สื่อสารแบบไหน ให้ได้ใจสำหรับคน IT"
4.9

"สื่อสารแบบไหน ให้ได้ใจสำหรับคน IT"

October 14th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

"สื่อสารแบบไหน ให้ได้ใจสำหรับคน IT"
ศิลป์สรร มหัศจรรย์ภาษา
4.9

ศิลป์สรร มหัศจรรย์ภาษา

October 14th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ศิลป์สรร มหัศจรรย์ภาษา
เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้ หนู ๆ ชอบ
4.8

เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้ หนู ๆ ชอบ

October 12th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้ หนู ๆ ชอบ
การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์
4.9

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

September 30th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น
5.0

Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

September 28th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น