Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
238 workshops
331 วิดีโอ
1083 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

238 workshops

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ
4.6

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ

April 11th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ
4.7

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

April 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ
ห้องเรียน Online/Onsite ด้วย ClassPoint
4.8

ห้องเรียน Online/Onsite ด้วย ClassPoint

March 30th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ห้องเรียน Online/Onsite ด้วย ClassPoint
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา
4.8

การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา

March 28th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา
ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง
4.9

ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง

March 23rd, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง
กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ EP3
4.9

กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ EP3

March 23rd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ EP3