Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

162 คอร์ส
101 workshops
278 วิดีโอ
754 บทความ
3 โครงการขององค์กร
44 authors

101 workshops

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
Starfish Academy

Starfish Academy

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

March 12th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
ไอเดียพ่อแม่ : How to รับฟังอย่างไร ให้ได้ใจลูกวัยทีน !!

ไอเดียพ่อแม่ : How to รับฟังอย่างไร ให้ได้ใจลูกวัยทีน !!

March 3rd, 2022
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ไอเดียพ่อแม่ : How to รับฟังอย่างไร ให้ได้ใจลูกวัยทีน !!
การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

March 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123