Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

231 คอร์ส
203 workshops
331 วิดีโอ
1068 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

203 workshops

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education
4.9

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

November 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education
การใช้สื่อ D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและพูดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
4.9

การใช้สื่อ D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและพูดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

November 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้สื่อ D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและพูดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (นิทานสร้างได้)
5.0

เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (นิทานสร้างได้)

November 9th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (นิทานสร้างได้)
STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสนุก
4.8

STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสนุก

November 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสนุก
การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว. PA
4.8

การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว. PA

October 28th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว. PA
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู” เป็นสื่อการเรียนรู้  ( ครูครีเอทีฟ )
4.7

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู” เป็นสื่อการเรียนรู้ ( ครูครีเอทีฟ )

October 26th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู” เป็นสื่อการเรียนรู้ ( ครูครีเอทีฟ )