Hashtag โรงเรียน

34 results for "โรงเรียน"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
2046 views • 09.09.21

“ปัจจัยความสำเร็จของโครงการคุณธรรม คือ การมีส่วนร่วม และ ความเป็นเจ้าของ”ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบผมลงพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งก็ใกล้จะปิดเทอมแล้ว ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสสนทนากับคุณครูท่านหนึ่ง เรื่องรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเ ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1508 views • 03.09.21

“คุณธรรมอัตลักษณ์ คือการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ให้นักเรียนรับรู้ และมีความเป็นเจ้าของ สิ่งเหล่านี้คือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเมื่อเข้าสู่เทอมที่ 2 สิ่งที่คณะทำงานติดตามอยากรู้คงจะหนีไม่พ้น ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1080 views • 02.09.21

“เรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียนมัธยมที่ได้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรรม ผู้ซึ่งนำมาการเปลี่ยนแปลงในสู่โรงเรียน ผ่านกิจกรรมการค้นหาคุณธรรมต้นทุนร่วมกัน”ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบคณะทำงานต้องลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวห ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1284 views • 19.08.21

"หัวใจของกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของ คือ การมีส่วนร่วมของคณะครู ที่เป็นคุณธรรมพื้นฐาน จะนำไปสู่ความยั่งยืนและความสำเร็จร่วมกัน โดยที่ไม่เป็นภาระแก่โรงเรียน"ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบได้พัฒนาผู้บริหาร คณะครู และ ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
2026 views • 20.08.21

“หัวใจหลักของการสร้างคุณธรรมเป้าหมาย คือ การสร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน เพื่อมองหาคุณธรรมต้นทุน หรือสิ่งที่โรงเรียนของเรามี”ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบหลังจากลงนาม MOU แล้ว ได้มีการเตรียมความพร้อม ผู้บริห ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1215 views • 20.08.21

คำว่า ระเบิดจากข้างใน จะต้องเกิดจากคณะครู หรือ คนข้างในเห็นความหมายและคุณค่าของคุณธรรมต้นทุนให้ได้ก่อน เพราะโรงเรียนคุณธรรมจะไม่เกิดขึ้น หากเราคิด และทำแบบเดิม ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเลขาท่านประธานผู้ตร ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1486 views • 20.08.21

“จุดเริ่มต้นที่ดี มาจากการสร้างการมีส่วนร่วมของคนภายในโรงเรียนให้เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบังคับให้ทำ แต่ให้เห็นเป้าหมายที่จะไปร่วมกัน” ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบย้อนกลับไป เมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่ผมนั่งทำงานอยู่ในมุมเล็กๆของสำนัก ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"
Help me! ครูภี ว่าด้วยเรื่อง ”เปิดเทอม”

Help me! ครูภี ว่าด้วยเรื่อง ”เปิดเทอม”

Starfish Academy
Starfish Academy
868 views • 04.06.21

เมื่อวัยรุ่นยังไม่พร้อมที่จะเปิดเทอม แต่ต้องไปเรียน อย่างกับว่า “ไม่พร้อม บอกให้พร้อม” วัยรุ่นอย่างเราจะทำอย่างไรดีนะ?หากใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พร้อม วันนี้ เราพาครูภีมาตอบปัญหาให้กับเราค่ะ 1. ถ้าเด็กบอกว่า “หยุดน้อยจัง ยังไม่หายเหนื่อย ก็เปิดเรี ...

Help me! ครูภี ว่าด้วยเรื่อง ”เปิดเทอม”
5 โรคฮิต ที่เด็กๆมักติดจากโรงเรียน

5 โรคฮิต ที่เด็กๆมักติดจากโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
3836 views • 10.08.20

เปิดเทอมนี้นอกจากจะต้องกลัวโรคไวรัสโคโรน่า (Covid -19) เท่านั้นแต่สำหรับเด็กๆ แล้วมีอีกหลายโรคที่ต้องเสี่ยงเมื่อต้องไปโรงเรียน เรารวบรวม 5 โรคติดต่อที่เด็กเล็กเป็นกันบ่อย และต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว มาแชร์กันค่ะ1. โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foo ...

5 โรคฮิต ที่เด็กๆมักติดจากโรงเรียน
ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?

ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
11164 views • 19.08.20

ช่วงนี้กระแสของ Life coach หรือโค้ชชีวิตกำลังมาแรงที่เราเห็นกันอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการเผยแพร่และแบ่งปันวิธีการใช้ชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต จนกลายเป็นอาชีพใหม่สร้างรายได้จำนวนมหาศาล ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพูดโน้มน้าว แนะนำสิ่งดี ๆ ส ...

ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?
ใกล้เปิดเทอมช่วงโควิด คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวลูกอย่างไร

ใกล้เปิดเทอมช่วงโควิด คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวลูกอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
3579 views • 23.06.20

จากการที่มีการแถลงข่าวของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้คุณพ่อคุณแม่ทราบกันดีนะคะว่า จากเดิมที่มีการเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคม เลื่อนมาเป็นวันที่ 1 กรกฏาคม 2536 ทำให้เด็กๆ หลายคนบ่นคิดถึงเพื่อน คิดถึงโรงเรียนกันแล้ว เพราะด้วยความที่เด็กๆ อยู่บ้านกันนาน ...

ใกล้เปิดเทอมช่วงโควิด คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวลูกอย่างไร
ไอเท็มเปิดเทอมใหม่ สไตล์ New Normal

ไอเท็มเปิดเทอมใหม่ สไตล์ New Normal

Starfish Academy
Starfish Academy
3894 views • 22.06.20

ใกล้จะเปิดเทอมใหม่กันแล้ว และแน่นอนว่าเทอมนี้ไม่เหมือนเทอมไหนทั้งในชีวิตของคุณพ่อ คุณแม่และคุณลูกแน่นอน เพราะเจ้า Covid ทำเอาชีวิตหลายบ้านงงไปหมด ไหนจะเรียนออนไลน์ ไหนจะต้องอยู่บ้าน เทอมนี้จึงต้องเตรียมตัวกันอย่างหนักเลยค่ะ และแน่นอนว่างานนี้ต้ ...

ไอเท็มเปิดเทอมใหม่ สไตล์ New Normal
สังคมที่พ่อแม่ต้องเจอเมื่อลูกเข้าโรงเรียน

สังคมที่พ่อแม่ต้องเจอเมื่อลูกเข้าโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2195 views • 18.08.20

เมื่อลูกก้าวเข้าสู่วัยเรียน​ ในชั้นอนุบาล​ ลูกก็จะต้องพบเจอสังคมใหม่​ โลกใหม่​ ผู้คนใหม่ๆ​ ที่แปลกไปจากโลกเดิมที่มีแต่บ้าน​ และคนในครอบครัว​ ซึ่งไม่เพียงแต่ลูกเท่านั้น​ ที่จะต้องเผชิญโลกใบใหม่ในสังคมโรงเรียน​ คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเจอกับสังคมใหม่ๆ​ คือสั ...

สังคมที่พ่อแม่ต้องเจอเมื่อลูกเข้าโรงเรียน
เลือกโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะสมกับลูก

เลือกโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะสมกับลูก

Starfish Academy
Starfish Academy
6229 views • 22.06.22

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยกำลังเข้าโรงเรียนแล้วล่ะก็ ช่วงนี้คงหนีไม่พ้นการเลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับลูก ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เลย เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองของลูกเพราะเขาจะต้อง ใช้ชีวิตอยู่กับมันแทบทั้งวันและยังต้อ ...

เลือกโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะสมกับลูก