Teaching with Appiness

Teaching with Appiness

กลุ่มนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Apple Technology เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และได้รับการรับรองคุณสมบัติจากบริษัทแอปเปิลในระดับต่างๆ อาที Apple Professional Learning Provider, Apple Distinguished Educator, Apple Learning Leader และ Apple Teacher เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และพร้อมก้าวสู่การทำงานในโลกอนาคต โดย Appiness สื่อความหมายถึง Apple + Apps + Apply + Happiness community

28 วิดีโอ
1 บทความ

28 วิดีโอ

ดูทั้งหมด
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
47:45
Teaching with Appiness

iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad

Teaching with Appiness
5748 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
50:06
Teaching with Appiness

iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers

Teaching with Appiness
925 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25
Teaching with Appiness

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote

Teaching with Appiness
9703 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie
53:14
Teaching with Appiness

iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie

Teaching with Appiness
274 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie

1 บทความ

ดูทั้งหมด
ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?

ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
21595 views • 19.08.20
ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?