ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness 10478 views • 2 ปีที่แล้ว
ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?

ช่วงนี้กระแสของ Life coach หรือโค้ชชีวิตกำลังมาแรงที่เราเห็นกันอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการเผยแพร่และแบ่งปันวิธีการใช้ชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต จนกลายเป็นอาชีพใหม่สร้างรายได้จำนวนมหาศาล ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพูดโน้มน้าว แนะนำสิ่งดี ๆ สร้างความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากย้อนกลับไปอดีตในฐานะที่ดิฉันจบครูมาเหมือนเราย้อนกลับไปเรียนวิชาจิตวิทยาการสอนที่ทำหน้าที่ชี้นำ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียน สังเกตสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของครอบครัวนักเรียน ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดลูกศิษย์จึงมีพฤติกรรมโดดเรียน หลับในเวลาเรียน ไม่ตั้งใจเรียน หรือเป็นเด็กก้าวร้าว ทุกๆอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวเด็กนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญ

ตอนเด็กๆ ดิฉันเกิดคำถามมาตลอดว่า ทำไมถึงมี “กิจกรรมโฮมรูม” ในทุกๆเช้าก่อนเรียนหนังสือ ต้องพบครูที่ปรึกษาเป็นการพูดคุยถามไถ่ ถามสารทุกข์สุกดิบ ตรวจความเรียบร้อย การแต่งกาย ทรงผม เล็บมือและการติดตามงานที่คั่งค้าง จนมาได้เรียนครูถึงรู้แล้วว่า “กิจกรรมโฮมรูม” มาจากคำว่า Home กับคำว่า Room ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ การจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มีลักษณะเหมือนบ้าน ให้ครูกับนักเรียนมีความคุ้นเคย สนิทสนมกัน ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว ให้นักเรียนไว้ใจ เชื่อใจ พร้อมที่จะปรึกษากับครูได้ในทุกๆเรื่อง ฉะนั้นการเป็นครูที่ปรึกษา หรือเป็นครูประจำชั้น ก็เหมือนกับโค้ชชีวิตของนักเรียนที่จะคอยชี้แนะนักเรียนของเราให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรมจริยธรรม จึงไม่แปลกใจที่หลังจากที่เราจบการศึกษามาเราจะนึกถึงครูที่ปรึกษา ผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนเราเสมอในเวลาที่เราหลงผิด หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม สอนให้เราเป็นคนดี สอนให้เราตั้งใจเรียน สอนให้เรารู้ตัวเองว่า เราจบไปแล้วอยากเรียนอะไร อยากทำอาชีพอะไร ชอบทำอะไรเป็นงานอดิเรกเป็นผู้ที่ทำให้เราค้นหาตัวเองจนเจอ 

เนื่องด้วยโลกของเราเปลี่ยนแปลงไป New Normal คำศัพท์ใหม่ที่เราคุ้นหู การเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมโฮมรูมอาจจะค่อยๆหายไป ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนวิธีในการโฮมรูมไปจากเดิม เช่น จากเดิมอยู่ในห้องเรียน อาจจะพูดคุยกันในช่องทางอื่นๆ สื่อสังคมออนไลน์และใช้เครื่องมือที่ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเจอหน้ากัน คงจะเห็นแล้วว่า “กิจกรรมโฮมรูม” นั้นสามารถจัดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าคุณครูแต่ละท่านมีรูปแบบ วิธีการเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป “กิจกรรมโฮมรูม” มีความสำคัญมาก การที่เรามีที่ปรึกษาเราได้ในทุกๆเรื่องก็คงจะดีไม่น้อย วันนี้คุณครูจัด “กิจกรรมโฮมรูม” แล้วหรือยัง?

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

เรียนรู้การสอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม
Starfish Academy

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง

การศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม คือ ให้เป็นคน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง
Starfish Academy

การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง

Starfish Academy
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
1879 ผู้เรียน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Starfish Academy

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy

Related Videos

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
2522 views • 9 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
390 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
314 views • 9 เดือนที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]