“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

ความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง โดยเริ่มจากมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวและสังคม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของชาติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

รายละเอียดคอร์ส

ในปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางความเจริญทางด้านวัตถุ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้จิตใจมนุษย์ต่ำลง มีความเห็นแก่ตัว ไม่สำนึกบุญคุณ บุคคลที่มีคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีจึงนับล้วนแต่จะมีจำนวนน้อยลง ผู้มีความกตัญญูจะทำชีวิตให้มีคุณค่า เป็นคนที่มีแต่คนรักใคร่ชอบพอ มีคนยกย่องสรรเสริญ จึงควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่า สำนึกและรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ เพราะคุณธรรมทั้งหลายไม่อาจเริ่มต้นได้ หากขาดสิ่งที่เรียกว่า “กตัญญู”

Learning Outcomes

ความหมายของคำว่า “กตัญญู”

ความกตัญญูต่อพ่อแม่

ความกตัญญูต่อสังคม

“ธรรมดี ได้ดี” สุขใจเมื่อได้ให้

4 บทเรียน

ทำไมต้อง “กตัญญู”

ทำไมต้อง “กตัญญู”

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ความกตัญญูต่อพ่อแม่

ความกตัญญูต่อพ่อแม่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ความกตัญญูต่อสังคม

ความกตัญญูต่อสังคม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
“ธรรมดี ได้ดี” สุขใจเมื่อได้ให้

“ธรรมดี ได้ดี” สุขใจเมื่อได้ให้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ทำไมต้อง “กตัญญู”
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 6775 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ