การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างจิตสำนึกและความห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีความรู้ ทักษะ ความตั้งใจจริง มีเจตคติที่ดี มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาใหม่ โดยตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

Learning Outcomes

ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE

ประโยชน์สำหรับนักเรียนและนักการศึกษา

บทบาทของครูในการสอน EE

การเรียนรู้นอกสถานที่

ผู้เขียน

Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

ฉันเป็นคนที่รักธรรมชาติมาโดยตลอด ฉันทำตามความปรารถนาของตัวเอง และจบการศึกษาด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยตูริน ประเทศอิตาลี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทของฉันมุ่งเน้นในเรื่องไมโครพลาสติกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง ในระหว่างการศึกษา ฉันได้เข้าเรียนหลักสูตรการสอนและวิธีการสอนจากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตูรินเป็นบ้านเกิดของฉัน และฉันยังคงอาศัยอยู่ที่นี่กับลูกสามคน เมืองนี้ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ ภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรป ที่นี่ ฉันร่วมมือกับโรงเรียนและอุทยานธรรมชาติและสมาคมต่างๆ เพื่อแนะนำเด็กและผู้ใหญ่ให้เข้าใจ เห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อมของเขาอย่างเต็มที่ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เขาอาศัยอยู่ผ่านชั้นเรียนแบบโต้ตอบ และการเยี่ยมชมอุทยาน และพื้นที่ธรรมชาติในภูมิภาคของเรา การแบ่งปันความรักต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นความสนใจในอาชีพของฉัน และฉันกำลังเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทำให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมและน่าตื่นเต้นมากขึ้นสำหรับเด็กและวัยรุ่น

4 บทเรียน

ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE

ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประโยชน์ของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

ประโยชน์ของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการสอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการสอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเรียนรู้นอกสถานที่

การเรียนรู้นอกสถานที่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 879 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ