การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เรื่อง ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างจิตสำนึกและความห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีความรู้ ทักษะ ความตั้งใจจริง มีเจตคติที่ดี มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาใหม่ โดยตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

Learning Outcomes

ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE

ประโยชน์สำหรับนักเรียนและนักการศึกษา

บทบาทของครูในการสอน EE

การเรียนรู้นอกสถานที่

Tags

ผู้เขียน

Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

ฉันเป็นคนที่รักธรรมชาติมาโดยตลอด ฉันทำตามความปรารถนาของตัวเอง และจบการศึกษาด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยตูริน ประเทศอิตาลี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทของฉันมุ่งเน้นในเรื่องไมโครพลาสติกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง ในระหว่างการศึกษา ฉันได้เข้าเรียนหลักสูตรการสอนและวิธีการสอนจากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตูรินเป็นบ้านเกิดของฉัน และฉันยังคงอาศัยอยู่ที่นี่กับลูกสามคน เมืองนี้ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ ภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรป ที่นี่ ฉันร่วมมือกับโรงเรียนและอุทยานธรรมชาติและสมาคมต่างๆ เพื่อแนะนำเด็กและผู้ใหญ่ให้เข้าใจ เห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อมของเขาอย่างเต็มที่ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เขาอาศัยอยู่ผ่านชั้นเรียนแบบโต้ตอบ และการเยี่ยมชมอุทยาน และพื้นที่ธรรมชาติในภูมิภาคของเรา การแบ่งปันความรักต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นความสนใจในอาชีพของฉัน และฉันกำลังเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทำให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมและน่าตื่นเต้นมากขึ้นสำหรับเด็กและวัยรุ่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

19.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE

ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE
ประโยชน์ของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

ประโยชน์ของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

วิธีการสอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการสอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

การเรียนรู้นอกสถานที่

การเรียนรู้นอกสถานที่

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การเรียนรู้นอกสถานที่