คุณค่าเขาไม่ได้ เขาก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญ

คุณค่าเขาไม่ได้ เขาก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญ

จากสถานการณ์ที่เด็ก ๆ ออกมาเรียกร้องในตอนนี้ หากเราจะโทษคนสอนก็รู้สึกเกรงใจคนที่เป็นครูด้วยกัน เราเข้าใจความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่พวกเขาออกมาเรียกร้องว่าการเรียนวิชา IS เขาขาดความสุข ยิ่งไปกว่านั้นเด็กหลายคนแทบไม่ได้เป็นเจ้าของทางความคิดของตนเอง หรือได้ทำเรื่องที่ตนเองชอบ เพราะครูบางท่านก็ไม่ได้ให้อิสระทางความคิดให้แก่เด็กเท่าที่ควร หรือหนักหน่อยครูก็จะเป็นผู้สั่ง และบอกให้ทำเรื่องนั้น ๆ ไปเสียเลย ทำให้เด็กขาดอิสระภาพ หรือโอกาสในการเรียนรู้ และการแสดงศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง ฯลฯ

เคยถามลูกศิษย์ในโรงเรียน “World class standard คำตอบของเขาคือ “..เบื่อวิชานี้ค่ะ ครูก็สอนไม่รู้เรื่องค่ะ ชอบดุหนูค่ะ มันยากค่ะพระอาจารย์” ซึ่งอาจจะมีครูบางท่านที่ขาด กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสอน IS ให้กับนักเรียนยุคใหม่ ซึ่งนำไปสู่ภาวะดังกล่าวของนักเรียน หรือแม้แต่การขาดความเข้าใจในแก่นของ IS แนวทางการสอน วิธีการสอน IS อีกทั้งการเป็นกัลยาณมิตร การเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กนักเรียนในการทำงานศึกษา ค้นคว้า ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน IS นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน และมีความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนจริง ๆ โดยส่วนตัวมองว่าวิชา IS นี้ เป็นการพัฒนาปัญญากระบวนการคิดขั้นสูง คุณธรรมความดีงาม และความสุขในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม แต่หากนักเรียนเรียนไปแล้ว ไม่ได้ประโยชน์ หรือเกิดคุณค่ากับตัวเขาเลย เขาก็จะมีทัศนคติที่เป็นเชิงลบกับวิชานี้ และต่อผู้สอน ความอยากรู้ หรือแสวงหาความรู้ทางปัญญาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แม้เกิดขึ้นแต่เพราะขาดพลังของฉันทะ แรงบันดาลใจความใฝ่รู้ สิ่งแรกที่ต้องมองก่อน คือ ตัวครู อาจต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนของตนเอง กับเด็กยุคสมัยนี้อย่างมาก เด็กยุค Gen. Z เขาจะมีอุปนิสัยอยากได้ผลลัพธ์ในทันที รอคอยไม่ได้ เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ตัดสินใจไปตามกระเเสสังคม เรียนเพื่อความสนุกไม่ได้คิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ อยากรู้แค่ในสิ่งที่ตนตั้งเป้าหมายไว้เท่านั้น ไม่สนใจวัฒนธรรมดั้งเดิม ติดเพื่อน เเละคิดว่าเพื่อนช่วยได้ทุกเรื่องเมื่อมีปัญหา เป็นยุคเเห่งการเรียกร้องสิทธิ

..นี่เป็นยุคของเขา (Gen. Z) เราจะเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการสอนได้อย่างไร เพราะคุณภาพผู้เรียน มาจากคุณภาพของผู้สอนเช่นกัน สงสารทั้งเด็กเป็นห่วงทั้งครู แต่เราเป็นครูไม่ใช่คนขายความรู้ ครูต้องทำใจให้สูงเย็น และหนักแน่นเข้าไว้ ครูก็คือ ครูเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง ร่วมกันสร้างใหม่ เดินหน้าไปกันต่อนะคุณครู

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

บูรณาการ เทคนิคการสอน การประเมิน
การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1878 ผู้เรียน

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโ ...

นวัตกรรม บูรณาการ เทคนิคการสอน
โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator
สุดารัตน์ ประกอบมัย
สุดารัตน์ ประกอบมัย

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy
Starfish Academy
159 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
867 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
53 views 3 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
193 views 1 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
1301 views 6 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”