คุณค่าเขาไม่ได้ เขาก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญ

คุณค่าเขาไม่ได้ เขาก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญ

จากสถานการณ์ที่เด็ก ๆ ออกมาเรียกร้องในตอนนี้ หากเราจะโทษคนสอนก็รู้สึกเกรงใจคนที่เป็นครูด้วยกัน เราเข้าใจความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่พวกเขาออกมาเรียกร้องว่าการเรียนวิชา IS เขาขาดความสุข ยิ่งไปกว่านั้นเด็กหลายคนแทบไม่ได้เป็นเจ้าของทางความคิดของตนเอง หรือได้ทำเรื่องที่ตนเองชอบ เพราะครูบางท่านก็ไม่ได้ให้อิสระทางความคิดให้แก่เด็กเท่าที่ควร หรือหนักหน่อยครูก็จะเป็นผู้สั่ง และบอกให้ทำเรื่องนั้น ๆ ไปเสียเลย ทำให้เด็กขาดอิสระภาพ หรือโอกาสในการเรียนรู้ และการแสดงศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง ฯลฯ

เคยถามลูกศิษย์ในโรงเรียน “World class standard คำตอบของเขาคือ “..เบื่อวิชานี้ค่ะ ครูก็สอนไม่รู้เรื่องค่ะ ชอบดุหนูค่ะ มันยากค่ะพระอาจารย์” ซึ่งอาจจะมีครูบางท่านที่ขาด กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสอน IS ให้กับนักเรียนยุคใหม่ ซึ่งนำไปสู่ภาวะดังกล่าวของนักเรียน หรือแม้แต่การขาดความเข้าใจในแก่นของ IS แนวทางการสอน วิธีการสอน IS อีกทั้งการเป็นกัลยาณมิตร การเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กนักเรียนในการทำงานศึกษา ค้นคว้า ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน IS นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน และมีความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนจริง ๆ โดยส่วนตัวมองว่าวิชา IS นี้ เป็นการพัฒนาปัญญากระบวนการคิดขั้นสูง คุณธรรมความดีงาม และความสุขในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม แต่หากนักเรียนเรียนไปแล้ว ไม่ได้ประโยชน์ หรือเกิดคุณค่ากับตัวเขาเลย เขาก็จะมีทัศนคติที่เป็นเชิงลบกับวิชานี้ และต่อผู้สอน ความอยากรู้ หรือแสวงหาความรู้ทางปัญญาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แม้เกิดขึ้นแต่เพราะขาดพลังของฉันทะ แรงบันดาลใจความใฝ่รู้ สิ่งแรกที่ต้องมองก่อน คือ ตัวครู อาจต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนของตนเอง กับเด็กยุคสมัยนี้อย่างมาก เด็กยุค Gen. Z เขาจะมีอุปนิสัยอยากได้ผลลัพธ์ในทันที รอคอยไม่ได้ เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ตัดสินใจไปตามกระเเสสังคม เรียนเพื่อความสนุกไม่ได้คิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ อยากรู้แค่ในสิ่งที่ตนตั้งเป้าหมายไว้เท่านั้น ไม่สนใจวัฒนธรรมดั้งเดิม ติดเพื่อน เเละคิดว่าเพื่อนช่วยได้ทุกเรื่องเมื่อมีปัญหา เป็นยุคเเห่งการเรียกร้องสิทธิ

..นี่เป็นยุคของเขา (Gen. Z) เราจะเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการสอนได้อย่างไร เพราะคุณภาพผู้เรียน มาจากคุณภาพของผู้สอนเช่นกัน สงสารทั้งเด็กเป็นห่วงทั้งครู แต่เราเป็นครูไม่ใช่คนขายความรู้ ครูต้องทำใจให้สูงเย็น และหนักแน่นเข้าไว้ ครูก็คือ ครูเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง ร่วมกันสร้างใหม่ เดินหน้าไปกันต่อนะคุณครู

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

เผยเคล็ดลับ! เทคนิคการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน พร้อมไหมที่จะยกระดับการสอนของคุณ? คอร์สออนไลน์นี้ร ...

Starfish Labz
Starfish Labz
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน
Starfish Labz

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6454 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประม ...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
310 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
372 views • 3 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5450 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”