การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

เด็กๆ มีพฤติกรรมที่หลากหลาย มีทั้งพฤติกรรมทางบวกและลบ ดังนั้น “ครู” จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยพาเด็กๆ ให้เข้าใจตนเอง ว่าเด็กกำลังรู้สึกอย่างไร ทำไมถึงทำพฤติกรรม และช่วยปรับพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสมตามหลักจิตวิทยา

เรียนรู้เรื่อง สร้างห้องเรียนแห่งความเข้าใจ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้จะเป็นแนวทางสำหรับคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน เพื่อที่จะสามารถให้่ความช่วยเหลือเด็กๆ ได้ ตามหลักการทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความเข้าใจในตัวเด็ก เพื่อให้เราทุกคนเข้าใจถึงสาเหตุของอารมณ์ และพฤติกรรมของเด็ก จากนั้นเราจะพาเด็กหัดสำรวจอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง พร้อมทั้งช่วยกันปรับอารมณ์ พฤติกรรม และหาทางแก้ไขปัญหา ที่ครูจะสามารถทำงานด้วยกันกับผู้ปกครองและตัวเด็ก

Learning Outcomes

สร้างห้องเรียนแห่งความเข้าใจ

สร้างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน

เมื่อเด็ก ๆ มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม

เพิ่มพื้นที่ให้กำลังใจตนเอง (ครู) และพ่อแม่

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

28.03.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สร้างห้องเรียนแห่งความเข้าใจ

สร้างห้องเรียนแห่งความเข้าใจ

สร้างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน

สร้างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน

เมื่อเด็ก ๆ มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม

เมื่อเด็ก ๆ มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม

เพิ่มพื้นที่ให้กำลังใจตนเอง (ครู) และพ่อแม่

เพิ่มพื้นที่ให้กำลังใจตนเอง (ครู) และพ่อแม่