การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

เด็กๆ มีพฤติกรรมที่หลากหลาย มีทั้งพฤติกรรมทางบวกและลบ ดังนั้น “ครู” จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยพาเด็กๆ ให้เข้าใจตนเอง ว่าเด็กกำลังรู้สึกอย่างไร ทำไมถึงทำพฤติกรรม และช่วยปรับพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสมตามหลักจิตวิทยา

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้จะเป็นแนวทางสำหรับคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน เพื่อที่จะสามารถให้่ความช่วยเหลือเด็กๆ ได้ ตามหลักการทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความเข้าใจในตัวเด็ก เพื่อให้เราทุกคนเข้าใจถึงสาเหตุของอารมณ์ และพฤติกรรมของเด็ก จากนั้นเราจะพาเด็กหัดสำรวจอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง พร้อมทั้งช่วยกันปรับอารมณ์ พฤติกรรม และหาทางแก้ไขปัญหา ที่ครูจะสามารถทำงานด้วยกันกับผู้ปกครองและตัวเด็ก

Learning Outcomes

สร้างห้องเรียนแห่งความเข้าใจ

สร้างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน

เมื่อเด็ก ๆ มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม

เพิ่มพื้นที่ให้กำลังใจตนเอง (ครู) และพ่อแม่

4 บทเรียน

สร้างห้องเรียนแห่งความเข้าใจ

สร้างห้องเรียนแห่งความเข้าใจ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สร้างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน

สร้างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เมื่อเด็ก ๆ มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม

เมื่อเด็ก ๆ มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เพิ่มพื้นที่ให้กำลังใจตนเอง (ครู) และพ่อแม่

เพิ่มพื้นที่ให้กำลังใจตนเอง (ครู) และพ่อแม่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง สร้างห้องเรียนแห่งความเข้าใจ
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 701 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
16.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ