Teaching with Appiness

Teaching with Appiness

กลุ่มนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Apple Technology เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และได้รับการรับรองคุณสมบัติจากบริษัทแอปเปิลในระดับต่างๆ อาที Apple Professional Learning Provider, Apple Distinguished Educator, Apple Learning Leader และ Apple Teacher เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และพร้อมก้าวสู่การทำงานในโลกอนาคต โดย Appiness สื่อความหมายถึง Apple + Apps + Apply + Happiness community

28 วิดีโอ
1 บทความ

28 วิดีโอ

iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
47:45
Teaching with Appiness

iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad

Teaching with Appiness
5468 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
50:06
Teaching with Appiness

iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers

Teaching with Appiness
677 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25
Teaching with Appiness

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote

Teaching with Appiness
9577 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie
53:14
Teaching with Appiness

iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie

Teaching with Appiness
271 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie
iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro
42:16
Teaching with Appiness

iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro

Teaching with Appiness
271 views • 3 ปีที่แล้ว
iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro
Everyone Can Create - การสร้าง Podcast ด้วยสตูดิโอบน iPad ของคุณ
39:43
Teaching with Appiness

Everyone Can Create - การสร้าง Podcast ด้วยสตูดิโอบน iPad ของคุณ

Teaching with Appiness
330 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Create - การสร้าง Podcast ด้วยสตูดิโอบน iPad ของคุณ
Everyone Can Code - ชีวิต 1 วันกับโค้ดดิ้งรอบตัวด้วย Design Thinking
50:06
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ชีวิต 1 วันกับโค้ดดิ้งรอบตัวด้วย Design Thinking

Teaching with Appiness
109 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ชีวิต 1 วันกับโค้ดดิ้งรอบตัวด้วย Design Thinking
Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher
01:03:34
Teaching with Appiness

Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher

Teaching with Appiness
859 views • 3 ปีที่แล้ว
Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher
iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages
31:22
Teaching with Appiness

iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages

Teaching with Appiness
2109 views • 3 ปีที่แล้ว
iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
01:00:45
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3

Teaching with Appiness
105 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยเสียง สร้างสื่อการสอนให้ไม่ธรรมดา
53:51
Teaching with Appiness

Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยเสียง สร้างสื่อการสอนให้ไม่ธรรมดา

Teaching with Appiness
260 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยเสียง สร้างสื่อการสอนให้ไม่ธรรมดา
iPadOS - สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์ การช่วยการเข้าถึง
54:05
Teaching with Appiness

iPadOS - สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์ การช่วยการเข้าถึง

Teaching with Appiness
126 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์ การช่วยการเข้าถึง