Teaching with Appiness

Teaching with Appiness

กลุ่มนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Apple Technology เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และได้รับการรับรองคุณสมบัติจากบริษัทแอปเปิลในระดับต่างๆ อาที Apple Professional Learning Provider, Apple Distinguished Educator, Apple Learning Leader และ Apple Teacher เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และพร้อมก้าวสู่การทำงานในโลกอนาคต โดย Appiness สื่อความหมายถึง Apple + Apps + Apply + Happiness community

28 วิดีโอ
1 บทความ

28 วิดีโอ

iPad Apps - สร้างสื่อง่าย ๆ ให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนอวตาร
39:28
Teaching with Appiness

iPad Apps - สร้างสื่อง่าย ๆ ให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนอวตาร

Teaching with Appiness
293 views • 3 ปีที่แล้ว
iPad Apps - สร้างสื่อง่าย ๆ ให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนอวตาร
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 2
01:05:27
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 2

Teaching with Appiness
125 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 2
iPadOS - จดโน๊ดอย่างไรให้น่าประทับใจและดูโปร
56:39
Teaching with Appiness

iPadOS - จดโน๊ดอย่างไรให้น่าประทับใจและดูโปร

Teaching with Appiness
258 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - จดโน๊ดอย่างไรให้น่าประทับใจและดูโปร
Everyone Can Create - สะท้อนความคิดด้วยการสร้างสเก็ตซ์โน๊ต
46:31
Teaching with Appiness

Everyone Can Create - สะท้อนความคิดด้วยการสร้างสเก็ตซ์โน๊ต

Teaching with Appiness
487 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Create - สะท้อนความคิดด้วยการสร้างสเก็ตซ์โน๊ต
Everyone Can Create - วาดภาพแบบดิจิทัลผ่านการทำศิลปะ Doodle
55:52
Teaching with Appiness

Everyone Can Create - วาดภาพแบบดิจิทัลผ่านการทำศิลปะ Doodle

Teaching with Appiness
239 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Create - วาดภาพแบบดิจิทัลผ่านการทำศิลปะ Doodle
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
01:05:43
Teaching with Appiness

iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management

Teaching with Appiness
366 views • 3 ปีที่แล้ว
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
iPadOS - เคล็ด (ไม่) ลับกับ Safari & Siri
01:07:38
Teaching with Appiness

iPadOS - เคล็ด (ไม่) ลับกับ Safari & Siri

Teaching with Appiness
305 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - เคล็ด (ไม่) ลับกับ Safari & Siri
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 1
59:09
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 1

Teaching with Appiness
277 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 1
Everyone Can Create - สร้างภาพถ่ายให้เป็นเรื่อง
01:00:46
Teaching with Appiness

Everyone Can Create - สร้างภาพถ่ายให้เป็นเรื่อง

Teaching with Appiness
322 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Create - สร้างภาพถ่ายให้เป็นเรื่อง
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ด้วยแอปพลิเคชันแบบ Block-based
01:16:25
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ด้วยแอปพลิเคชันแบบ Block-based

Teaching with Appiness
167 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ด้วยแอปพลิเคชันแบบ Block-based
iPadOS - การใช้งานกล้อง รูปภาพ และการถ่ายภาพหน้าจอ (Camera, Photo, and Screenshot)
01:15:39
Teaching with Appiness

iPadOS - การใช้งานกล้อง รูปภาพ และการถ่ายภาพหน้าจอ (Camera, Photo, and Screenshot)

Teaching with Appiness
465 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - การใช้งานกล้อง รูปภาพ และการถ่ายภาพหน้าจอ (Camera, Photo, and Screenshot)
iPad Apps - สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Podcast
40:35
Teaching with Appiness

iPad Apps - สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Podcast

Teaching with Appiness
268 views • 3 ปีที่แล้ว
iPad Apps - สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Podcast