Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 1

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง ในหัวข้อ "ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 1"
โดย อ.ธิติ ธีระเธียร (APLS)

เนื้อหาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
- การเรียนรู้เรื่อง “คำสั่ง”
- การลองไขปริศนาใน “เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด 1”
- การนำความรู้มาออกแบบท่าเต้นของหุ่นยนต์
- การเชื่อมโยงโค้ดดิ้งกับสิ่งรอบตัว
- แนวทางในการนำไปจัดการเรียนการสอน

การฝึกอบรมแบบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท Apple เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมของครูในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนรู้ทางไกลได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์การสอน (Pedagogical knowledge) และความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological knowledge) เพื่อให้ครูสามารถนำทักษะไปบูรณาการกับสาระวิชา (Content knowledge) ของตนเองให้เกิดเป็นการผสานความรู้ทั้งด้านการสอนและการใช้เทคโนโลยีได้อย่างลงตัว (TPACK)

วิดีโอใกล้เคียง

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25
Teaching with Appiness

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote

Teaching with Appiness
7515 views • 2 ปีที่แล้ว
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
01:05:43
Teaching with Appiness

iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management

Teaching with Appiness
330 views • 2 ปีที่แล้ว
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
Everyone Can Create - วาดภาพแบบดิจิทัลผ่านการทำศิลปะ Doodle
55:52
Teaching with Appiness

Everyone Can Create - วาดภาพแบบดิจิทัลผ่านการทำศิลปะ Doodle

Teaching with Appiness
209 views • 2 ปีที่แล้ว
Everyone Can Create - วาดภาพแบบดิจิทัลผ่านการทำศิลปะ Doodle
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
50:06
Teaching with Appiness

iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers

Teaching with Appiness
212 views • 2 ปีที่แล้ว
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1093 ผู้เรียน
Starfish Future Labz
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

ในคอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Meeting ด้วย โปรแกรม Zoom ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการเป็นผู้เข้าร่วมปร ...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
Teen tool
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR

การเรียนรู้เรื่องดาวในระบบสุริยะ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน เพราะมีดวงดาวต่าง ๆ มากมาย แต่ในปัจจุบันได้มีแอปพลิเคชันที่ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR
Starfish Future Labz

ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR

Starfish Future Labz