การเรียนแบบออนไลน์ในปัจจุบันที่เราควรรู้

Starfish Academy
Starfish Academy 3076 views • 2 ปีที่แล้ว
การเรียนแบบออนไลน์ในปัจจุบันที่เราควรรู้

เรียกได้ว่าช่วงโควิด-19 นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่าง ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน รวมถึงการเรียนการสอนด้วย ซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบบางคนก็เรียกได้ว่าไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียว แต่ที่น่าสนใจก็คือ การศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปเลยก็ว่าได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน

 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้ สามารถแบ่งได้ดังนี้

 

กลุ่มระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยการเรียนในระดับนี้จะเรียนผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1.เรียน 50 นาที ผ่านช่องทีวี เว็บเไซต์ และ 10 นาที สื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนด้วยระบบโทรศัพท์ LINE และอื่นๆ

 

2.นักเรียน

 • ต้องดูตารางออกอากาศล่วงหน้า 1 วัน
 • ศึกษาแฟ้มงาน เอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้า 1 วัน
 • เข้าระบบเช็คชื่อออนไลน์
 • เข้าเรียนผ่านทีวี สรุปองค์ความรู้จากบทเรียน
 • สื่อสารกับคุณครู ถามข้อสงสัย ผ่านกลุ่ม LINE , Facebook หรือช่องทางอื่นๆ

 

3.ผู้ปกครอง

 • ต้องเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ และอุปกรณ์การเรียน
 • ทำความเข้าใจตารางสอน และแผนการเรียน
 • ดูแลช่วยเหลือการเรียนของลูก
 • ติดต่อสื่อสารกับครูผ่านโทรศัพท์ LINE , Facebook หรืออื่นๆ
 • พบปะครูในกรณีมีข้อจำกัด

 

4.ครูผู้สอน

 • ดาวน์โหลดและศึกษาตารางสอนออกอากาศ
 • จัดเตรียมเอกสารในการสอน
 • มอบหมายงานให้นักเรียนและผู้ปกครอง
 • สื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์
 • เยี่มนักเรียน พร้อมรับส่งแฟ้มงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

กลุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โดยมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online real-time learning) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1.เรียน 30 นาที ผ่าน VTR จากครู และ 20 นาที ผ่านครูประจำวิชาด้วย VDO Conference

 

2.นักเรียน

 • เข้ากลุ่ม LINE , Facebook หรือช่องทางอื่นๆ
 • ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้า 1 วัน
 • เข้าระบบเช็คชื่อออนไลน์
 • เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนกับคุณครูประจำวิชา
 • สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน และส่งผลงานในรูปแบบต่าง

 

3.ผู้ปกครอง

 • ศึกษาตารางเรียนล่วงหน้า
 • สนับสนุนการเตรียมเครื่องมือ รวมถึงสัญญาณการเรียนสำหรับลูก
 • สนับสนุนลูกในเรื่องการค้นคว้างาน จัดทำแฟ้มความรู้ในงานและแบบทดสอบ
 • ติดต่อสื่อสารครูประจำชั้น ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง LINE Facebook หรืออื่นๆ

 

4.ครูผู้สอน

 • สำรวจความพร้อมนนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • ศึกษาการใช้โปรแกรมออนไลน์
 • เตรียมและออกแบบกิจกรรมในการสอนที่เหมาะสม
 • จัดการเรียนรู้ตาม VTR และมอบงานหรืออื่นๆ ผ่าน VDO Conference ออนไลน์
 • ทบทวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียน
 • ประสานผู้ปกครองนักเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

 

นอกจากนี้ยังมีเทนด์การเรียนออนไลน์ ในปี 2020 ซึ่งได้แก่


 • การเรียนบนมือถือหรือสมาร์ทโฟน : ซึ่งการเรียนผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนนนั้น ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนได้ดีขึ้น และยังมีคอร์สเรียนผ่านมือถือ ให้ได้ศึกษาได้มากมายเมื่อไหร่ก็ได้
 • การเรียนรู้ผ่านสังคม : เพราะการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมสามารถทำได้ผ่านเครื่องมือออนไลน์มากมายและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การตั้งกระทู้ถามตอบบนโซเชียล การอภิปรายด้วยการวีดีโอคอล จึงไม่แปลกที่นักเรียนจะสามารถเรียนภาษาหรือเรียนรู้ผ่านสังคมโดยไม่ต้องเจอตัวผู้สนทนาหรือคุณครูแม้แต่ครั้งเดียว
 • การอุบัติใหม่ของเทคโนโลยีเสมือนจริง : อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมีผลต่อการเรียนรู้ต่อผู้ใช้งาน แต่หากในอนาคตมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีนี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาได้ เพราะมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับร่างกาย เพื่อการจับการเคลื่อนไหวหรือคลื่นสมองได้อย่างเสมือนจริง ซึ่งก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในอนาคตได้
 • การเรียนโดยมีคลิปวีดีโอเป็นสื่อหลัก : วิดีโอมีภาพที่ดึงดูดความสนใจ และธรรมชาติของวิดีโอที่เป็นเชิงชวนตอบโต้ที่ดึงการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้ดี และอีกอย่างที่สำคัญคือ เนื้อหาวิดีโอง่ายต่อการรับสารและทำให้ผู้รับสารแปลงความเข้าใจออกมาได้เห็นภาพมากขึ้นด้วยการใช้วิธีการแบบที่สื่อวิดีโอนั้นนำเสนอ ซึ่งทั้งหมดนี้ชี้ว่า วิดีโอเป็นแนวโน้มของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้แล้วได้ผลสัมฤททธิ์การเรียนอย่างชัดเจน
 • การใช้เกมในการสอน : การใช้เทคนิคสนุกๆ ที่มักอยู่ในเกมมาเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องไม่ล้มเลิกกลางคัน ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าให้ผลที่ดีจริง จนมีการใช้ในหลักสูตรต่างๆ มากขึ้น รวมถึงพัฒนารูปแบบของเกมให้หลากหลายมากขึ้น

 

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , www.weon.website/blog/e-learning-elearning-trends/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
Home School • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องรับประทานอาหารบาง ...

Covid-19 ไวรัสโคโรนา โควิด-19
เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19
นางสาวจีราวรรณ ตันคำปวน
นางสาวจีราวรรณ ตันคำปวน

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
1227 ผู้เรียน

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การรู้จักตนเอง
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ในปัจจุบันทุกคนต้องกักตัวที่บ้านเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร การปลูกผักแบบไร้ดินจึงเป็น ...

Covid-19 ไวรัสโคโรนา โควิด-19
ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)
นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์
นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
544 ผู้เรียน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี บูรณาการ
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
933 ผู้เรียน

เทคนิคและเครื่องมือสำหรับ Work From Home

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

Work from home หรือเรียกย่อๆ ว่า WFH คือ การทำงานที่บ้าน เป็นเทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ตามมากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒน ...

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน Covid-19
เทคนิคและเครื่องมือสำหรับ Work From Home

เทคนิคและเครื่องมือสำหรับ Work From Home

Starfish Academy
Starfish Academy
1961 ผู้เรียน

Related Videos

ADOBE SPARK VIDEO
10:24

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
Starfish Academy
1110 views 1 ปีที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
06:04

มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
225 views 2 ปีที่แล้ว
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1151 views 2 ปีที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
PADLET
11:19

PADLET

Starfish Academy
Starfish Academy
86 views 1 ปีที่แล้ว
PADLET