5 กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับคุณครูยุค COVID-19

Starfish Academy
Starfish Academy 7201 views • 2 ปีที่แล้ว
5 กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับคุณครูยุค COVID-19

วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการสอนออนไลน์จากเว็บวารสารวิชาการออนไลน์ Online Learning Journal ที่ได้แบ่งปันเนื้อหาและเรื่องราวจากผู้สอนออนไลน์มากประสบการณ์ จากการที่พวกเขาเข้าใจในการเลือกใช้ หรือหยิบยกสิ่งต่าง ๆ มาใส่ในการสอน การเข้าถึงงานของผู้เรียน และที่สำคัญคือการทราบถึงผลลัพธ์การเรียนรู้จากผู้เรียน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่การเรียนการสอนในช่วงประถมศึกษา ไปจนถึง อุดมศึกษา

โดย5 กลยุทธ์การสอนที่จะทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีดังนี้

 

1. ใช้ของจริงที่มีความเกี่ยวข้องในเนื้อหาในการสอน

ในโลกออนไลน์นั้นเรามีวัตถุดิบมากมายในการหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน

โดยเฉพาะตัวอย่างจริง ที่สามารถนำมาเป็นตัวเสริมการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

และอย่าลืมที่จะให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และตีความจากตัวอย่างนั้น ๆ เพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์ และ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

 

2.ใช้สื่อซื้อใจผู้เรียน

มีสื่อมากมายและหลากหลายรูปแบบในการสร้างการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปัน วีดีโอ,คลิปเสียง,หรือสื่อที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ ซึ่งหากใช้สื่อเพียงชนิดเดียวเป็นเวลานาน อาจไม่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้น มีปัญหาด้านการอ่าน หรือ ฟัง เขาจึงแนะนำให้ใช้ “สื่อผสม” ในการเข้าถึงผู้เรียน และไม่สร้างความน่าเบื่อ เช่น การแนบไฟล์เสียงการประกาศวิทยุ ภาพหัวข้อจากหนังสือพิมพ์ ในการทำความเข้าใจเนื้อหาจากสื่อที่ที่ผู้สอนมอบให้ หรือจะเป็นการให้ผู้เรียนได้ลองทำสรุปหัวข้อจากหนังสือ การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ที่ผู้เขียนมอบให้ในหนังสือ รวมถึงซีรี่ย์ หรือ หนังสือการ์ตูนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือข้างต้น

 

3.การสร้างเนื้อหาจากตัวผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถแสดงการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อการสอนที่

ต้องการ สิ่งที่พวกเขานำเสนอนั้นต้องจะต้องแสดงถึงศักยภาพในการทำงานเป็นทีมและสื่อความเป็น

ตัวตนได้ เช่น ผู้เรียนจะต้องหาบทความที่ตนสนใจแล้วนำมาสรุปใจความภายใน 2-3 นาที แล้วนำเสนอ

หรือเป็นการโต้วาที พูดคุยถกเถียงกันในหัวข้อประเด็นต่างๆ ิ่งเหล่านี้สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ และยังสามารถทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างมาก

 

4.เช็คความเข้าใจของผู้เรียน

ในการเรียนการสอนออนไลน์สิ่งที่ผู้สอนต้องทำทุกครั้งเมื่อจบการสอนคือการเช็คความเข้าใจของผู้เรียน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การควิซ หรือ สรุปเนื้อหาที่เรียนไปโดยการนำเสนอผ่าน power point หรือ podcast หรือเขียนสรุป

 

5.บอกวัตถุประสงค์ในการเรียน

ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้เรียนรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนและต้องทำมีอะไรบ้าง เราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกถึงแผนการเรียนการสอนทั้งหมด เพื่อสร้าง “ความเข้าใจร่วมกัน” รวมทั้งกำหนดการส่งการบ้านและการสอบ จะต้องชี้แจงให้ชัดเจน เนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มักจะเกิดการคลาดเคลื่อนในด้านความเข้าใจ และวัตถุประสงค์อยู่เสมอ

 

สิ่งสำคัญสุดท้ายที่ควรรู้คือ

การสอนออนไลน์ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การยัดเนื้อหาการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติเข้าไปในแบบออนไลน์ แต่ผู้สอนจะต้องปรับสื่อการสอนนั้นและสร้างเนื้อหาให้เข้ากับการเรียนแบบออนไลน์ ดังนั้นควรที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากให้ที่สุดและ“เลือก”สิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแบบออนไลน์ของคุณ

 

เราขอเป็นกำลังใจเล็ก ๆ ให้ผู้สอนทุกคนร่วมผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะ :)


ขอบคุณข้อมูลจาก

www.edutopia.org/article/teaching-strategies-award-winning-online-instructors?fbclid=IwAR0CvdSTqsJJ44UIMrxR5ld3hyNMoyerTjjHVwlkPuYOSg7zHzH8-zZEi8I

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี บูรณาการ
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
930 ผู้เรียน

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
Home School • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องรับประทานอาหารบาง ...

Covid-19 ไวรัสโคโรนา โควิด-19
เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19
นางสาวจีราวรรณ ตันคำปวน
นางสาวจีราวรรณ ตันคำปวน

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
1223 ผู้เรียน

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การรู้จักตนเอง
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ในปัจจุบันทุกคนต้องกักตัวที่บ้านเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร การปลูกผักแบบไร้ดินจึงเป็น ...

Covid-19 ไวรัสโคโรนา โควิด-19
ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)
นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์
นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
542 ผู้เรียน

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
206 ผู้เรียน

Related Videos

ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1145 views 2 ปีที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
341 views 8 เดือนที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
06:04

มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
225 views 2 ปีที่แล้ว
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
44 views 2 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต