5 กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับคุณครูยุค COVID-19

Starfish Academy
Starfish Academy 9392 views • 4 ปีที่แล้ว
5 กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับคุณครูยุค COVID-19

วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการสอนออนไลน์จากเว็บวารสารวิชาการออนไลน์ Online Learning Journal ที่ได้แบ่งปันเนื้อหาและเรื่องราวจากผู้สอนออนไลน์มากประสบการณ์ จากการที่พวกเขาเข้าใจในการเลือกใช้ หรือหยิบยกสิ่งต่าง ๆ มาใส่ในการสอน การเข้าถึงงานของผู้เรียน และที่สำคัญคือการทราบถึงผลลัพธ์การเรียนรู้จากผู้เรียน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่การเรียนการสอนในช่วงประถมศึกษา ไปจนถึง อุดมศึกษา

โดย5 กลยุทธ์การสอนที่จะทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีดังนี้

 

1. ใช้ของจริงที่มีความเกี่ยวข้องในเนื้อหาในการสอน

ในโลกออนไลน์นั้นเรามีวัตถุดิบมากมายในการหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน

โดยเฉพาะตัวอย่างจริง ที่สามารถนำมาเป็นตัวเสริมการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

และอย่าลืมที่จะให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และตีความจากตัวอย่างนั้น ๆ เพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์ และ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

 

2.ใช้สื่อซื้อใจผู้เรียน

มีสื่อมากมายและหลากหลายรูปแบบในการสร้างการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปัน วีดีโอ,คลิปเสียง,หรือสื่อที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ ซึ่งหากใช้สื่อเพียงชนิดเดียวเป็นเวลานาน อาจไม่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้น มีปัญหาด้านการอ่าน หรือ ฟัง เขาจึงแนะนำให้ใช้ “สื่อผสม” ในการเข้าถึงผู้เรียน และไม่สร้างความน่าเบื่อ เช่น การแนบไฟล์เสียงการประกาศวิทยุ ภาพหัวข้อจากหนังสือพิมพ์ ในการทำความเข้าใจเนื้อหาจากสื่อที่ที่ผู้สอนมอบให้ หรือจะเป็นการให้ผู้เรียนได้ลองทำสรุปหัวข้อจากหนังสือ การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ที่ผู้เขียนมอบให้ในหนังสือ รวมถึงซีรี่ย์ หรือ หนังสือการ์ตูนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือข้างต้น

 

3.การสร้างเนื้อหาจากตัวผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถแสดงการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อการสอนที่

ต้องการ สิ่งที่พวกเขานำเสนอนั้นต้องจะต้องแสดงถึงศักยภาพในการทำงานเป็นทีมและสื่อความเป็น

ตัวตนได้ เช่น ผู้เรียนจะต้องหาบทความที่ตนสนใจแล้วนำมาสรุปใจความภายใน 2-3 นาที แล้วนำเสนอ

หรือเป็นการโต้วาที พูดคุยถกเถียงกันในหัวข้อประเด็นต่างๆ ิ่งเหล่านี้สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ และยังสามารถทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างมาก

 

4.เช็คความเข้าใจของผู้เรียน

ในการเรียนการสอนออนไลน์สิ่งที่ผู้สอนต้องทำทุกครั้งเมื่อจบการสอนคือการเช็คความเข้าใจของผู้เรียน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การควิซ หรือ สรุปเนื้อหาที่เรียนไปโดยการนำเสนอผ่าน power point หรือ podcast หรือเขียนสรุป

 

5.บอกวัตถุประสงค์ในการเรียน

ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้เรียนรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนและต้องทำมีอะไรบ้าง เราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกถึงแผนการเรียนการสอนทั้งหมด เพื่อสร้าง “ความเข้าใจร่วมกัน” รวมทั้งกำหนดการส่งการบ้านและการสอบ จะต้องชี้แจงให้ชัดเจน เนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มักจะเกิดการคลาดเคลื่อนในด้านความเข้าใจ และวัตถุประสงค์อยู่เสมอ

 

สิ่งสำคัญสุดท้ายที่ควรรู้คือ

การสอนออนไลน์ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การยัดเนื้อหาการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติเข้าไปในแบบออนไลน์ แต่ผู้สอนจะต้องปรับสื่อการสอนนั้นและสร้างเนื้อหาให้เข้ากับการเรียนแบบออนไลน์ ดังนั้นควรที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากให้ที่สุดและ“เลือก”สิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแบบออนไลน์ของคุณ

 

เราขอเป็นกำลังใจเล็ก ๆ ให้ผู้สอนทุกคนร่วมผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะ :)


ขอบคุณข้อมูลจาก

www.edutopia.org/article/teaching-strategies-award-winning-online-instructors?fbclid=IwAR0CvdSTqsJJ44UIMrxR5ld3hyNMoyerTjjHVwlkPuYOSg7zHzH8-zZEi8I

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครื่องมือผู้ปกครอง
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

ในปัจจุบันทุกคนต้องกักตัวที่บ้านเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร การปลูกผักแบบไร้ดินจึงเป็น ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1056 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1604 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1476 ผู้เรียน

Related Videos

ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41
Starfish Academy

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
1700 views • 4 ปีที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6730 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
06:04
Starfish Academy

มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

Starfish Academy
269 views • 4 ปีที่แล้ว
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
45 views • 4 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต