3 results for "โรงเรียน"

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:03

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
69 views 1 เดือนที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่
08:25

(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
390 views 1 ปีที่แล้ว
(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่