แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง 1564 views • 2 ปีที่แล้ว
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

คำว่า ระเบิดจากข้างใน จะต้องเกิดจากคณะครู หรือ คนข้างในเห็นความหมายและคุณค่าของคุณธรรมต้นทุนให้ได้ก่อน เพราะโรงเรียนคุณธรรมจะไม่เกิดขึ้น หากเราคิด และทำแบบเดิม 

ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

เลขาท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งให้ผมเข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย 

เมื่อผมเข้าไปในห้องประชุม พบว่าการจัดห้องประชุมจัดแบบไม่เป็นทางการ มีเก้าอี้ 5 ตัวที่จัดเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหากัน เป็นการนั่งคุยกันมากกว่า มีท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันนั้น เป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมได้รู้จักกับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมตัวจริง  

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถามผมว่า 

“คุณไปทำอะไรกับโรงเรียนบางมูลนาก” 

ผมตอบท่านว่า 

“ผมไปเชิญชวนให้คุณครูทุกคนอยากทำโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ รายละเอียดว่าผมทำอย่างไรบ้าง คิดว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากคงเล่าให้ท่านฟังหมดแล้ว” 

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ถามผมว่า 

“แนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบควรเป็นอย่างไร” 

ผมตอบท่านว่า 

“หลังจากลงพื้นที่กลับมาผมได้ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และยกร่างแนวทางการพัฒนาไว้ 11 กิจกรรม โดยนำหลักสูตรของศูนย์คุณธรรม 4 หลักสูตร มาร้อยเรียง ผสมกับการนิเทศ ติดตามของเจ้าหน้าที่จากภาคีเครือข่าย” 

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม แอบแซวว่า 

“นี่เธอแอบไปเอาข้อมูลจากศูนย์มาได้อย่างไร” 

ผมตอบท่านว่า 

“แอบศึกษามานิดหน่อยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ คงต้องเรียนรู้ร่วมกันจากงานครั้งนี้” 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม กล่าวเสริมว่า 

“การพัฒนาคงต้องแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะละ 1 ปี ประเมินผลปีต่อปี” 

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถามต่อว่า 

“แล้วจะเริ่มทำอะไรเป็นอย่างแรก” 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมตอบว่า 

“คงต้องเริ่มจากการ MOU ก่อน” 

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถามต่อว่า 

“แล้วจะแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไร”

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เสนอว่า 

“ศูนย์คุณธรรมรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรและการอบรม 

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอว่า 

“ผู้ตรวจการแผ่นดินรับผิดชอบเรื่องการนิเทศติดตาม” 

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากฯ เสนอว่า 

“โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอรับผิดชอบเรื่อง ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการ” 

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินสรุป 

“งานนี้เป็นงานลงขันผู้ตรวจการแผ่นดิน สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท” 

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม แจ้งว่า 

“ได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนไว้ 1 ล้านบาท เช่นกัน” 

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวก่อนจะจบการประชุมว่า 

“อีกหนึ่งเดือนจะไปลงนามร่วมกันที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมขอให้ทุกท่านไปเตรียมความพร้อม” 

ก่อนจะปิดการประชุมท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถามผมว่า 

“มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม” 

ผมจึงขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมว่า 

“การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมครั้งนี้ ขอให้เริ่มต้นจากหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” โดยให้คณะครูค้นหา “คุณธรรมเป้าหมาย” ให้ได้ก่อน” 

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ถามผมว่า ทำไม ? 

ผมจึงขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมว่า 

“เพราะ “คุณธรรมเป้าหมาย” ที่บุคคลได้กำหนดไว้ คือ “คุณธรรมต้นทุน” ที่อยู่ข้างใน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” มากที่สุด” 

ผมไม่อาจรู้ได้เลยว่าท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายหรือไม่ ผมจึงขออนุญาตทุกท่านชี้แจงเพิ่มเติมว่า

“ความสำคัญ คือ ถ้าเรา คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จะไม่เกิดแน่นอน ครับ”


“ความทรงจำที่ดี รึจะสู้ ตัวอักษรที่เลือนราง”

-นิรนาม-

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
3872 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Starfish Academy

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

เผยเคล็ดลับ! เทคนิคการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน พร้อมไหมที่จะยกระดับการสอนของคุณ? คอร์สออนไลน์นี้ร ...

Starfish Labz
Starfish Labz
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน
Starfish Labz

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
439 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9011 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
570 views • 2 ปีที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย