แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง 1925 views • 2 ปีที่แล้ว
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

“จุดเริ่มต้นที่ดี มาจากการสร้างการมีส่วนร่วมของคนภายในโรงเรียนให้เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบังคับให้ทำ แต่ให้เห็นเป้าหมายที่จะไปร่วมกัน” 

ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

ย้อนกลับไป เมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่ผมนั่งทำงานอยู่ในมุมเล็กๆของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินสมัยนั้น ท่านเมตตาเดินเข้ามาหาผม แล้วกล่าวกับผมว่า 

“ผมอยากให้คุณมาช่วยงานเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน”

ผมลุกขึ้นยืนต้อนรับท่านด้วยความสุภาพ แล้วกราบเรียนไปว่า 

“ผมยินดี และขออนุญาตท่านลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลก่อน” 

ท่านกล่าวขอบคุณ และกล่าวสั้นๆ ด้วยความเมตตาว่า 

“ผมอนุญาต” 

ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในสมัยนั้นโรงเรียนมีครูประมาณ 160 คน ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านได้เชิญคุณครูทุกท่านมารวมกันในห้องประชุมและได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่ผมได้มาในวันนี้ และได้เชิญผมให้พูดกับคุณครู

เมื่อผมได้มีโอกาสพูดกับคุณครู ผมสวัสดีคุณครูและทักทายด้วยคำถามแรก ว่า 

“คุณครูคิดว่า “คนข้างนอกโรงเรียนมองเราอย่างไร” 

ผมเปิดโอกาสให้คุณครูได้แสดงความคิดเห็น เมื่อคำตอบผ่านไปประมาณสัก 5 คำตอบ

ผมถามคำถามที่ 2  

“แล้วคนข้างในมองโรงเรียนเป็นอย่างไร” 

เหมือนเดิมผมเปิดโอกาสให้คุณครูได้แสดงความคิดเห็น เมื่อคำตอบผ่านไปประมาณสัก 5 คำตอบ 

ผมถามคำถามสุดท้าย 

“อะไรคือเอกลักษณ์ที่คนข้างในและคนข้างนอกเห็นเหมือนกัน” 

คำตอบครั้งนี้ ผมเห็นได้ชัดเลยว่ากลุ่มครูได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

ผมจึงขอเปลี่ยนคำถามใหม่ 

“เด็กโรงเรียนภูมิฯ มีคุณธรรมอะไรที่คนข้างในและคนข้างนอกเห็นเหมือนกัน” 

ไม่ว่าคำตอบจะออกมาอย่างไร วันนั้น มันคือ “ต้นทุนคุณธรรม” อันเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราจะนำมาใช้ในการระเบิดจากข้างใน สุดท้ายผมขอให้คุณครูทุกท่านได้แสดงความรู้สึกต่อการรวมกันในครั้งนี้ มีคุณครูท่านหนึ่งยกมือขึ้นขอพูดคนแรก คุณครูท่านนี้เท่าที่ผมสังเกต ท่านนั่งฟังมานานแล้ว ให้ทำอะไรก็ทำ ให้รวมกลุ่มก็รวม แต่ท่านไม่พูด เมื่อท่านขอพูดทุกคนจึงให้ความสนใจ 

“ผมเป็นครูมาตั้งนาน ก็พึงจะเคยเห็นวิธีการเชิญชวนให้อยากเข้าร่วมโครงการแบบไม่สั่งการมาจากข้างบน ผมไม่รู้ว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำอะไรต่อไป แต่ผมยินดีให้ความร่วมมือ” 

การแสดงความรู้สึกของคุณครูท่านนี้ ทำให้ผมได้โอกาสที่จะถามคุณครูทุกท่าน ก่อนจบการประชุมว่า

“ถ้าจะทำโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบที่นี่ คุณครูคิดว่าอย่างไร” 

 ผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นการพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”


“ความทรงจำที่ดี รึจะสู้ ตัวอักษรที่เลือนราง”

-นิรนาม-

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
3798 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Starfish Academy

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สุขภาพเด็กวัยเรียนสำคัญอย่างไร

การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในวัยเรียนที่ครูและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ พร้อมนำไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับเด็ก ในด้านก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สุขภาพเด็กวัยเรียนสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

สุขภาพเด็กวัยเรียนสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
2064 ผู้เรียน

Related Videos

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
570 views • 2 ปีที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
439 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8675 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]