สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 20.08.2022

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 20.08.2022

ลัดดา
ลัดดา
Written by: 20.08.2022

Yo
Yo
Written by: 20.08.2022

Tana
Tana
Written by: 20.08.2022

-

นภาวรรณ
นภาวรรณ
Written by: 20.08.2022

Jutharat
Jutharat
Written by: 20.08.2022

นางสาวสุจิญาญ์
นางสาวสุจิญาญ์
Written by: 20.08.2022

มีความรู้มากขึ้นค่ะ

นางสุนันทา
นางสุนันทา
Written by: 20.08.2022

Nhungnhing
Nhungnhing
Written by: 20.08.2022

ความรู้ในการจัดเมนูอาหารและปริมาณอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็ก

ชลฤดี
ชลฤดี
Written by: 20.08.2022

เพิ่งรู้จักโปรแกรมสคูลลั้น

รวิสรา
รวิสรา
Written by: 20.08.2022

ิ้่้่fewa
ิ้่้่fewa
Written by: 20.08.2022

นางสาวธัญชนก
นางสาวธัญชนก
Written by: 20.08.2022

นายรชฎ
นายรชฎ
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้ที่สาใารถนำไปใช้ได้จริง

Suvakul
Suvakul
Written by: 20.08.2022

สุขศรี
สุขศรี
Written by: 20.08.2022

-

เกียรติขจร
เกียรติขจร
Written by: 20.08.2022

ได้ความรู้จากเรื่องที่อบรม ที่ดีมาก

พิมพ์วลัญช์
พิมพ์วลัญช์
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้อาหาร

น.ส.วนิดา
น.ส.วนิดา
Written by: 20.08.2022