สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวพัชรี
นางสาวพัชรี
Written by: 20.08.2022

อาหารครบ5หมู่ ได้รับเพียงพอต่อเด็ก

ธนวดี
ธนวดี
Written by: 20.08.2022

พัฒนาการจัดหลักการจัดสรรระบบและหลักการจัดการอาหารตามอายุเด็ก

นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอมรรัตน์
Written by: 20.08.2022

Veravit
Veravit
Written by: 20.08.2022

เพ็ญแข
เพ็ญแข
Written by: 20.08.2022

ธัญยธรณ์
ธัญยธรณ์
Written by: 20.08.2022

ได้ความรู้การจัดการเมนูอาหาร ให้เด็กได้มีโภชนาการที่ถูกต้อง และงบจากอาหารกลางวัน

ณัฐฐิญา
ณัฐฐิญา
Written by: 20.08.2022

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 20.08.2022

นางเกวลิน
นางเกวลิน
Written by: 20.08.2022