สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายกรกช
นายกรกช
Written by: 20.08.2022

Matee
Matee
Written by: 20.08.2022

นายณัฐพล
นายณัฐพล
Written by: 20.08.2022

จิณณพัต
จิณณพัต
Written by: 20.08.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวจุฬาลักษณ์
Written by: 20.08.2022

สามารถจัดอาหารกลางวันให้ได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการมากขึ้น

Tantip
Tantip
Written by: 20.08.2022

นางสาวผุสดี
นางสาวผุสดี
Written by: 20.08.2022

วิรัลพัชร
วิรัลพัชร
Written by: 20.08.2022

ได้รับสาระดีในด้านโภชนาการ

นางสาวนราจันทน์
นางสาวนราจันทน์
Written by: 20.08.2022

เตือนใจ
เตือนใจ
Written by: 20.08.2022

ความสำคัญในการจัดอาหาร

เสาวนีย์
เสาวนีย์
Written by: 20.08.2022

นางสาวชรินทร์รัตน์
นางสาวชรินทร์รัตน์
Written by: 20.08.2022

นางสุภาพ
นางสุภาพ
Written by: 20.08.2022

การจัดเมนูอาหารให้ครบ5หมู่

พรพรรณ
พรพรรณ
Written by: 20.08.2022

ใด้รู้เกี่ยวกับอาหารต่างๆค่ะ

รุ่งอโณทัย
รุ่งอโณทัย
Written by: 20.08.2022

แนวทางการดำเนินการทำอาหารกลางวัน

นางสาวสาธกา
นางสาวสาธกา
Written by: 20.08.2022

บัว
บัว
Written by: 20.08.2022

ดีมากเลยค่ะ

พัชราภรณ์
พัชราภรณ์
Written by: 20.08.2022

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 20.08.2022

วรรณิกา
วรรณิกา
Written by: 20.08.2022