สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

รัฐพล
รัฐพล
Written by: 20.08.2022

นางจำเนียน
นางจำเนียน
Written by: 20.08.2022

ใช้ในการปฏิบัตจริง

Thamonwan
Thamonwan
Written by: 20.08.2022

ธวัชชัย
ธวัชชัย
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 20.08.2022

การจัดเมนูอสหาร ลงในโปรแกรม

Bunyaporn
Bunyaporn
Written by: 20.08.2022

บุปผา
บุปผา
Written by: 20.08.2022

ศิริพรรณ
ศิริพรรณ
Written by: 20.08.2022

-

พิมพ์สุณัชญา
พิมพ์สุณัชญา
Written by: 20.08.2022

ประโยชน์ของโปรแกรมนี้

วัชรีย์
วัชรีย์
Written by: 20.08.2022

คำเพียร
คำเพียร
Written by: 20.08.2022

การจัดเมนูอาหาร

วาสนา
วาสนา
Written by: 20.08.2022

-

Kru'Miw
Kru'Miw
Written by: 20.08.2022

สุพัตรา
สุพัตรา
Written by: 20.08.2022

โรงเรียนได้ทำอยู่แล้วค่ะ และจะนำกิจกรรมวันนี้ไปใช้อย่างต่อเนื่องค่ะ

วรรณรัตน์
วรรณรัตน์
Written by: 20.08.2022

ภูวไนย
ภูวไนย
Written by: 20.08.2022

ลดาวรรณ์
ลดาวรรณ์
Written by: 20.08.2022

ทราบถึงการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กอย่างถูกโภชนาการ

นงนุช
นงนุช
Written by: 20.08.2022

นำไปปรับใช้กับนักเรียน

Nongrak
Nongrak
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดอาหารกลางวันและกิจกรรมนำไปใช้กับนักเรียน

นางรัชนี
นางรัชนี
Written by: 20.08.2022