สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

weerapan
weerapan
Written by: 20.08.2022

San Junior
San Junior
Written by: 20.08.2022

นางสาวขนิษฐา
นางสาวขนิษฐา
Written by: 20.08.2022

นางสาวชุดากาญจน์
นางสาวชุดากาญจน์
Written by: 20.08.2022

L

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 20.08.2022

นางสาวนุชนันท์
นางสาวนุชนันท์
Written by: 20.08.2022

นำมาปรับใช้

รุจิเรข
รุจิเรข
Written by: 20.08.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 20.08.2022

-

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 20.08.2022

นำไปใช้จัดอาหารกลางวันนักเรียน

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์
Written by: 20.08.2022

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 20.08.2022

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 20.08.2022

สามารถนำความรู้ความเข้าไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนและบุตรหลานต่อไปได้

koi jung ka
koi jung ka
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้และปรับปรุงได้ดีขึ้นค่ะ

บุณยาพร
บุณยาพร
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เรื่องการจัดอาหารกลางวัน

ภราดร
ภราดร
Written by: 20.08.2022

เกี่ยวกับการจัดการระบบสคูลรั้น

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 20.08.2022

พิมพ์ลภัส
พิมพ์ลภัส
Written by: 20.08.2022

สามารถนำไปจัดกิจกรรมต่อที่สถานศึกษาได้

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 20.08.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 20.08.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 20.08.2022