สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 20.08.2022

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 20.08.2022

กัญญา
กัญญา
Written by: 20.08.2022

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 20.08.2022

แหม่ม
แหม่ม
Written by: 20.08.2022

อาหารสำหรับนักเรียน

นายปรัชญา
นายปรัชญา
Written by: 20.08.2022

มีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะอาหารกลางวัน

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 20.08.2022

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 20.08.2022

เพิ่มเมนูของโรงเรียนได้ง่าย ๆ ไม่ยาก

ปิยะจิต
ปิยะจิต
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน รูปแบบวิธีการในการดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียน

นายจรินทร์
นายจรินทร์
Written by: 20.08.2022

อภัสรา
อภัสรา
Written by: 20.08.2022

Thidasupun
Thidasupun
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้มากและจะลองนำไปทดลองหรือทดสอบทำด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตนเองต่อไป

Krupra
Krupra
Written by: 20.08.2022

สนุก

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 20.08.2022

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 20.08.2022

เป็นประโยชน์มากค่ะ

นายผลิน
นายผลิน
Written by: 20.08.2022

-

boro1992
boro1992
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เพิ่ม

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 20.08.2022

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 20.08.2022

ได้นำความรู้มาปรับใช้ได้จริงค่

วีรชน
วีรชน
Written by: 20.08.2022