สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อุ้ย
อุ้ย
Written by: 20.08.2022

สุรกิจ
สุรกิจ
Written by: 20.08.2022

แอน
แอน
Written by: 20.08.2022

ขอขอบคุณคณะวิทยากรและ starfish labz มากๆค่ะ

นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์
Written by: 20.08.2022

ได้นำควาใรู้ไปใช้ในการจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กและพัฒยาต่อยอดต่อไป

อ็อด
อ็อด
Written by: 20.08.2022

Manitsara
Manitsara
Written by: 20.08.2022

ในฐานะผู้ปกครอง.. ทำให้เข้าใจการทำงานของทางโรงเรียน​มาก​ขึ้น​ เพราะตัวเองก็มีปัญหาลูกไปโรงเรียนแล้วไม่ยอมทานอาหารที่โรงเรียนจัดให้.. หากวันนี้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางที่จะสามารถดูแลเด็กไปด้วยกันทั้งบ้านและโรงเรียนจะดีมากเลยค่ะ.. ขอบพระคุณ​วิทยากรและทีมงานทุกท่านค่ะ..

นงค์นุช
นงค์นุช
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้การจัดสำรับอาหารอย่างไรเพื่อให้เด็กได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

บัณฑิต
บัณฑิต
Written by: 20.08.2022

ณฐกร
ณฐกร
Written by: 20.08.2022

KruVenus
KruVenus
Written by: 20.08.2022

นางสาววิชญาดา
นางสาววิชญาดา
Written by: 20.08.2022

เรณู
เรณู
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

นางสาวกัญญาพร
นางสาวกัญญาพร
Written by: 20.08.2022

สุนิสา
สุนิสา
Written by: 20.08.2022

นางสาวชลิตา
นางสาวชลิตา
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

นางสาววารุณี
นางสาววารุณี
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้การจัดโภขนาการอาหารกลางวันนร.

จักรกฤษณ์
จักรกฤษณ์
Written by: 20.08.2022

ภคพรกนก
ภคพรกนก
Written by: 20.08.2022

เพิ่มความรู้

นางสาวขนิษฐา  คงนิยม
นางสาวขนิษฐา คงนิยม
Written by: 20.08.2022

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 20.08.2022

ได้ทราบหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปรับใช้กับการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจ