สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 20.08.2022

นางสาวอรพรรณ
นางสาวอรพรรณ
Written by: 20.08.2022

นางสาวนาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์
Written by: 20.08.2022

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน

นางบัวหลวง  อินทโชติ
นางบัวหลวง อินทโชติ
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เรื่องการจัดอาหารเพิ่มมากขึ้น

Sathaphorn
Sathaphorn
Written by: 20.08.2022

จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน

รำไพ
รำไพ
Written by: 20.08.2022

ขอบคุณความรู้ค่ะ

Chanikan
Chanikan
Written by: 20.08.2022

นางสุดาพร
นางสุดาพร
Written by: 20.08.2022

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 20.08.2022

นำความรู้ไปต่อยอดภาวะโภชนาการการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

ศรีนวล
ศรีนวล
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เรื่องการจัดอาหารกลางวันที่ชัดเจน

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 20.08.2022

ได้รับรู้ขอมูลของร.ร รัฐบาล

นางสาวปราณวลี
นางสาวปราณวลี
Written by: 20.08.2022

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 20.08.2022

หลักการจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียน

จุฑามณี
จุฑามณี
Written by: 20.08.2022

อังสนา
อังสนา
Written by: 20.08.2022

สนุกและได้ความรู้ค่ะ

นายปัถย์
นายปัถย์
Written by: 20.08.2022

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 20.08.2022

อยากให้มีอย่างนี้อีก

ชินเจฮา
ชินเจฮา
Written by: 20.08.2022

นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวเยาวลักษณ์
Written by: 20.08.2022

ดีมาก

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 20.08.2022