เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นราธร
นราธร
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักเครื่องมือการประเมินใหม่ ๆ รวมถึงเทคนิคการประเมินการเรียนอีกมาก

พิมพ์ลักษณ์
พิมพ์ลักษณ์
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนักเรียนแบบออนไลน์ และแนวทางในการเลือกเครื่องมือเพื่อการประเมินผล

ณิชาพร
ณิชาพร
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือประเมินออนไลน์หลากหลายรูปแบบค่ะ

นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
Written by: 23.10.2021

การประเมินผลผ่านระบบออนไลน์

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลออนไลน์เพิ่มชนิดมากขึ้น

จินตนา
จินตนา
Written by: 23.10.2021

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 23.10.2021

นางสาวชัชชษา
นางสาวชัชชษา
Written by: 23.10.2021

ดีมากค่ะ

Parichart
Parichart
Written by: 23.10.2021

ตื่นตาตื่นใจ อยากเรียนรู้เพิ่มเติม

พชรพร
พชรพร
Written by: 23.10.2021

ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ศิรินทร์นภา
ศิรินทร์นภา
Written by: 23.10.2021

รุสดา
รุสดา
Written by: 23.10.2021

อยากให้จัดอีกค่ะ

สุนิษา
สุนิษา
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้ในการทำแบบประเมินในรูปแบบต่างๆ

นางสุนิสา
นางสุนิสา
Written by: 23.10.2021

ปุ้ม
ปุ้ม
Written by: 23.10.2021

เฉลิมพร
เฉลิมพร
Written by: 23.10.2021

Palita
Palita
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เพิ่มขึ่นค่ะ

Ummi Amirah
Ummi Amirah
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเมินออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทำให้เข้าใจการใช้มากขึ้น ประทับกับการอบรมในครั้งนี้มากๆค่ะ ขอขอบคุณท่านวิทยากรและทีมงานทุกท่านมากนะคะ อยากให้มีการอบรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ

ช่อเอื้อง
ช่อเอื้อง
Written by: 23.10.2021

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้

นางสาวมูไหณี
นางสาวมูไหณี
Written by: 23.10.2021

ทำให้เข้าใจการประเมินมากขึ้น