เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Bunchan
Bunchan
Written by: 23.10.2021

ได้รับความแปลกใหม่เพิ่มเติมมากๆค่ะ

นางจุฑามาส
นางจุฑามาส
Written by: 23.10.2021

ได้เห็นภาพกว้างๆ ช่วยในการเปรียบเทียบและเลือกการใช้งานได้

นางสาวสุภามาศ
นางสาวสุภามาศ
Written by: 23.10.2021

รูปแบบที่จะใช้ในการสอนให้แปลกใหม่น่าสนใจ

จริยา
จริยา
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวัดและประเมินผลนักเรียนเพิ่มเติม

กิตติมา
กิตติมา
Written by: 23.10.2021

การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการวัดประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์

เมษา
เมษา
Written by: 23.10.2021

ณัฐฐิรา
ณัฐฐิรา
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เพิ่ม

ดวงใจ
ดวงใจ
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้

นางสาวภัสร์พิชชา อมรพัชรทิพย์
นางสาวภัสร์พิชชา อมรพัชรทิพย์
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในช่วงสถานการณ์COVID-19

นายปรัชญา
นายปรัชญา
Written by: 23.10.2021

มีความรู้ความเข้าใจและมีความประทับใจในการอบรม

นิรุทธิ์
นิรุทธิ์
Written by: 23.10.2021

ศิราพร
ศิราพร
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้ที่สามารถนำมาจัดการเรียนรุ้ให้กับผู้เรียน

นางกชนิภา
นางกชนิภา
Written by: 23.10.2021

นางสาวปิยวรรณ
นางสาวปิยวรรณ
Written by: 23.10.2021

นางสาวสุรีย์วัล
นางสาวสุรีย์วัล
Written by: 23.10.2021

นายศราวุฒิ
นายศราวุฒิ
Written by: 23.10.2021

ดีมาก

โอ๋
โอ๋
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้ใหมและสามารถเอาไปใช้ได้จริง ขอบคุณค่า

วันทนา
วันทนา
Written by: 23.10.2021

จะนำความรู้ไปพัฒนาการสอนค่ะ

นางภรภัทร
นางภรภัทร
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้อย่างหลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ดีค่ะ

สุภัทรชรี
สุภัทรชรี
Written by: 23.10.2021