เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ณัฐนิช
ณัฐนิช
Written by: 23.10.2021

การประเมินผลการเรียนรู้

ชูเกษม
ชูเกษม
Written by: 23.10.2021

ได้ประสบการณ์การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

รุสดา
รุสดา
Written by: 23.10.2021

.

วิมพ์วิภา
วิมพ์วิภา
Written by: 23.10.2021

อบรมการใช้แอปต่างๆอย่างละเอียดเพื่อความชำนาญและนำไปใช้จริง มีหลายโปรแกรมที่วันนี้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ

จินดา
จินดา
Written by: 23.10.2021

นางสาวภัทริยา
นางสาวภัทริยา
Written by: 23.10.2021

ในแต่ละครั้งได้รับความรู้มากมายค่ะ แต่ทำทันบ้างไม่ทันบ้างค่ะ

นางสาวฟารีด๊ะ
นางสาวฟารีด๊ะ
Written by: 23.10.2021

การประเมินต่าๆ

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้

วุฒิพงศ์
วุฒิพงศ์
Written by: 23.10.2021

พิชญา
พิชญา
Written by: 23.10.2021

นางวรรณรัตน์
นางวรรณรัตน์
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้จากโปรแกรมต่างๆ และนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในการสอนในโรงเรียนได้ดีมากค่ะ ขอบคุณท่านวิทยากรและคณะทีมงานมากนะคะ

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 23.10.2021

-
-
Written by: 23.10.2021

วิธีใช้สื่อออนไลน์